Nawigacja

Aktualności

90. urodziny Zenona Wechmanna – 26 października 2017

90. urodziny obchodzi w tym roku kapitan Zenon Wechmann, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz Prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska. Uroczyste obchody jubileuszu organizuje Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.


Zenon Wechmann, pseudonim „Czarny Wilk”, urodził się w 1927 r. Lata II wojny światowej spędził w Poznaniu, pracował m.in. w Zakładach Centra. Brał udział w walkach o Poznań zimą 1945 r. Odbył służbę wojskową w Podoficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu i w MON w Warszawie (1948–1952), zaangażował się w ruch harcerski. W latach 1950–1952 był członkiem konspiracyjnej organizacji powstałej z kręgu „Zastępu Wilków” V hufca ZHP w Poznaniu. Za swoją działalność został aresztowany 9 września 1952 r. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 23 stycznia 1953 r. został skazany na karę 7 lat więzienia oraz 3 lat utraty praw publicznych. Odsiadywał wyrok m.in. w Rawiczu, Potulicach i w obozie pracy w Piechcinie. Został zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary więzienia z dniem 8 lutego 1955 r. Uczestniczył w powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956 r. Od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni „Labormed Polamed” w Poznaniu. Działał w niej aktywnie do czasu pójścia na emeryturę. W 1981 r. był w redakcji niezależnego pisma „Harcerska Kuźnia”. W stanie wojennym po 13 grudnia 1981 r. działał w strukturach konspiracyjnych na rzecz internowanych oraz ich rodzin, kolportował wydawnictwa niezależne, uczestniczył w manifestacjach. Do dziś działa w Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Poznaniu. Jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. W 2016 r. Zenon Wechmann na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności – odznaczeniem państwowym przyznawanym za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

do góry