Nawigacja

Aktualności

Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

  • Prof. Stanisław Nawrocki
    Prof. Stanisław Nawrocki

W dniu 6 listopada 2017 r. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.


Profesor Stanisław Nawrocki (1925–2000) był wieloletnim pracownikiem Archiwum Państwowego w Poznaniu (w latach 1973–1974 dyrektorem, od 1974 do emerytury wicedyrektorem), w latach 1974–2000 docentem kontraktowym i profesorem kontraktowym na UAM w Poznaniu oraz od 1975 r. wykładowcą w Archiwalnym Studium Podyplomowym przy Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Od 1993 r. z nominacji Senatu UAM był kuratorem Archiwum Uniwersyteckiego. Specjalizował się w historii Wielkopolski XIX i XX wieku, szeroko pojętej archiwistyce i komputeryzacji zbiorów archiwalnych. Był współautorem lub współedytorem wielu inicjatyw edytorskich (np. nowożytnych inwentarzy mieszczan poznańskich) z zakresu wielkopolskiej regionalistyki i krajowej archiwistyki. We własnych badaniach skupiał się m.in. na zagadnieniach rozwoju przemysłu w Polsce, uwłaszczenia chłopów wielkopolskich i okupacji niemieckiej 1939–1945 w Wielkopolsce. Opracował lub zredagował syntezy dziejów kilku wielkopolskich miast. Publikował również teksty z zakresu opieki nad archiwami zakładowymi, czy problemem opracowywania bądź brakowania akt. Współtwórca w 1965 r. i prezes w latach 1972–1993 Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, od 1983 do 1999 prezes Towarzystwa Miłosników Miasta Poznania, wieloletni członek Oddziału Poznańskiego PAN, Instytutu Zachodniego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komisji Badania Zbordni na Narodzie Polskim Instytutu Pamięci Narodowej, przez ponad 20 lat członek Rady Archiwalnej – organu doradczego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Pochowany został z honorami akademickimi na Cmentarzu Parafialnym w Poznaniu-Naramowicach.
do góry