Nawigacja

Aktualności

„Wrócił do domu”. Odbyły się uroczystości pogrzebowe Zygmunta Góralskiego „Chmury” – Żnin, 15 czerwca 2018

W kościele pw. Świętego Floriana odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Zygmunta Góralskiego „Chmury”. Po nabożeństwie kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny w Żninie. Ceremonia miała charakter pogrzebu państwowego, z honorami wojskowymi.

Biorący udział w uroczystości dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił, że władze komunistyczne wydały podwójny wyrok śmierci na Zygmunta Góralskiego – odbierając mu życie poprzez rozstrzelanie oraz uniemożliwiając normalny pochówek, a tym samym skazując na niepamięć. „Dziś Zygmunt Góralski wrócił do domu” – mówił K. Szwagrzyk.  

W trakcie uroczystości odczytane zostały także listy od Premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Zygmunt Góralski ps. „Chmura” urodził się 10 kwietnia 1930 r. w Żninie. W marcu 1949 r. został przyjęty do PUBP w Żninie. Od 1 kwietnia 1949 r. pracował jako strażnik w więzieniu w Wągrowcu. W maju 1950 r. przystąpił, za namową Zygmunta Biskupa, do organizacji antykomunistycznej – Pierwszego Plutonu Szturmowego AK Ziemi Wielkopolskiej, działającego na terenie Wągrowca i Chodzieży.

18 czerwca 1950 r. uwolnił z więzienia w Wągrowcu dwóch penitencjariuszy, osadzonych za nielegalne posiadanie broni. Od października 1950 r. do jesieni 1951 r. „Chmura” ukrywał się w ziemiance w lesie, jedzenie dostarczali mu ojciec i brat. Potem ukrywał się u rodziców w Żninie. W wyniku obławy PUBP 19 maja 1952 r. Góralski został schwytany i osadzony w areszcie WUBP w Poznaniu.

Sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu 18 października 1952 r. skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 30 marca 1953 r. poprzez rozstrzelanie. 8 listopada 2000 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił wyrok wydany wobec Zygmunta Góralskiego.

Przez kilkadziesiąt lat miejsce pochówku „Chmury” było nieznane. W lipcu 2017 r. specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnaleźli szczątku Zygmunta Góralskiego na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. Więcej na ten temat tutaj: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/41118,Biuro-Poszukiwan-i-Identyfikacji-IPN-odnalazlo-szczatki-Zygmunta-Goralskiego-Chm.html

Z ramienia IPN w pogrzebie uczestniczyli m.in. prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku oraz dr hab. Rafał Reczek, dyrektor IPN Oddział w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe organizowane były przez rodzinę Państwa Góralskich, władze samorządowe gminy Żnin, Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Prezentacja o Podziemiu Niepodległościowym:

 

do góry