Nawigacja

Aktualności

Gra terenowa „Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim” – Poznań, 4 sierpnia 2018

Gra wykorzystywała elementy geocachingu

  • Prelekcja Witolda Sobóckiego
    Prelekcja Witolda Sobóckiego
  • Szukanie pojemników
    Szukanie pojemników
  • Szukanie pojemników
    Szukanie pojemników

Kilkunastu uczestników postanowiło aktywnie spędzić sobotnie popołudnie 4 sierpnia 2018 roku, biorąc udział w grze terenowej „Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim”, zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

Wydarzenia składało się dwóch części: w pierwszej uczestnicy wysłuchali krótkiej prelekcji na temat udziału Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim. Wiedza zdobyta podczas wykładu była przydatna do wykonania praktycznej części gry: organizatorzy poukrywali w przestrzeni miejskiej, w pobliżu miejsc związanych z bohaterami prelekcji kilka pojemników. W nich z kolei czekały na graczy pytania, z którymi wszyscy doskonale sobie poradzili.

Gra terenowa wykorzystywała techniki geocachingu – wydarzenie, jak też pojemniki jednocześnie były widocznie w portalu zrzeszającym osoby zajmujące się geocachingiem – opencaching.pl.

Zdjęcia: Witold Sobócki, Joanna Wierzba, Maria, Ewa i Łukasz Groszewscy


Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia gry terenowej, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

do góry