Nawigacja

Aktualności

Konferencja Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy „Media masowe i propaganda w XX wieku” – Poznań, 23 maja 2019

Dnia 23 maja 2019 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się interdyscyplinarna, ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. „Media masowe i propaganda w XX wieku”, zorganizowana przez Sekcję Historii Wizualnej i Filmowej Studenckiego Koła Naukowego Historyków imienia Gerarda Labudy UAM.

Celem konferencji było pogłębienie merytorycznej dyskusji nad procesem narodzin i wzrostu znaczenia mediów audiowizualnych i masowych jako narzędzi uwydatniających wydźwięk XX-wiecznej propagandy. Skupiono się także wokół pojęć odnoszących się do samej historii propagandy i mass mediów.

W konferencji wzięło udział 28 prelegentów reprezentujących 5 ośrodków akademickich: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Wśród prelegentów byli zarówno studenci, doktoranci, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni, reprezentujących różnorakie dyscypliny naukowe.

Obrady konferencyjne otworzył wykład doktora Piotra Kurpiewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pt. ,,Propaganda w kinie historycznym Polski Ludowej”. Autor w swym wystąpieniu przedstawił zarys propagandy obecnej w filmach historycznym w latach 1945-1989.

Panele dodatkowo wzbogaciła prezentacja Galerii Plakatu z Okresu Socjalizmu zaprezentowana przez Dariusza Paprockiego, pracownika Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Myślą przewodnią galerii było ukazanie plakatu, jako zjawiska propagandowego z epoki socrealizmu oraz okoliczności odejścia od tego kanonu i od restrykcyjnego podporzadkowania środowiska artystycznego władzy.

Konferencja stała się przyczynkiem do ożywionej, merytorycznej dyskusji na temat funkcjonowania mediów masowych oraz propagandy w XX wieku.

Nad konferencją patronat objęli: Instytut Historii UAM, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk Historycznych.

do góry