Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli z cyklu „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r.” – Poznań, 28 maja 2019

W dniu 28 maja 2019 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu odbyło się kolejne szkolenie z cyklu pt. „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej” dla nauczycieli realizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Drugie spotkanie poświęcone były tematowi „Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. Kształtowanie się granic państwa (granica wschodnia)”.

Nauczycieli przywitał Andrzej Surdyk – koordynator szkoleń ze strony ODN. Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, Marta Szczesiak-Ślusarek przypomniała ideę spotkań i przedstawiła prelegenta oraz przekazała nauczycielom materiały edukacyjne w postaci teki edukacyjnej i publikacji IPN. Wykład wygłosił pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu dr Adam Pleskaczyński, który nakreślił sytuację międzynarodową, w jakiej znalazła się dążąca do odzyskania niepodległości Polska, przedstawił również interesujący materiał ikonograficzny na ten temat.

Materiały źródłowe dotyczące tematyki szkoleń zamieszczone są pod linkiem: Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty IPN-MEN-ODN

do góry