Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” – Hamburg, 29 sierpnia 2019

Instytut Pamięci Narodowej oraz Związek Miast Polskich zaprezentowali wystawę „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”/„Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” w krypcie kościoła – pomnika pw. św. Mikołaja w Hamburgu. Otwarcie ekzpozycji odbyło się 29 sierpnia 2019 r., Instytut Pamięci Narodowej podczas uroczystości reprezentował Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Poznaniu Wojciech Chałupka.

Tematyka ekspozycji koncentruje się na deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Na wielkoformatowych planszach ukazane zostały poszczególne etapy polityki realizowanej przez okupanta niemieckiego. Kilkaset fotografii, plakatów i dokumentów zebranych w polskich i niemieckich archiwach dokumentuje wywózki ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ich dalsze losy, a także ukazuje szerszy kontekst polityki prowadzonej przez Niemcy pod hasłami Lebensraum oraz Generalplan Ost, w okolicznościach terroru stosowanego wobec Polaków i Żydów na tych terenach. Wystawa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na rolę paktu Hitler–Stalin w polityce wobec ludności polskiej żydowskiej, jak i przesiedleń tzw. Niemców etnicznych z terenów sowieckich, osiedlanych w okupowanej Polsce w ramach akcji „Heim ins Reich” (Powrót do Rzeszy).

Wystawa została wyprodukowana w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej.

Otwarciu wystawy towarzyszył występ muzyczny „Glockenspiel” w wykonaniu Wernera Lamma, nabożeństwo ekumeniczne z udziałem pastor Corinny Senf i ks. dr. Jacka Bystronia oraz wykład dr. Jacka Kubiaka – kuratora wystawy.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca września 2019 r.

do góry