Nawigacja

Aktualności

Ekshumacja żołnierza z czasów II wojny światowej – Bronikowo, 25 października 2019

25 października 2019 r. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu przy współudziale Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie przeprowadziło prace ekshumacyjne w Bronikowie, pow. kościański. W ich wyniku zostały odnalezione szczątki żołnierza, który służył w kompanii łączności 27 pułku piechoty i zginął w tragicznych okolicznościach w marcu 1945 r.

Podstawą dla przeprowadzenia prac było zgłoszenie dyrektora szkoły podstawowej w Bronikowie,  który zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie prac ekshumacyjnych nieznanego żołnierza polskiego, pochowanego na terenie dawnego parku dworskiego. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu przeprowadziło poszukiwania w archiwach w celu potwierdzenia wojennego charakteru mogiły i ustalenia tożsamości żołnierza. Szczegółowa kwerenda archiwalna wykazała, że w mogile pochowany jest sierżant Henryk Gilowski, który urodził się w 1922 r. w miejscowości Bolanowicze, pow. Mościska, w okolicach Lwowa. Ukończył studia rolnicze, w wojsku posiadał opinię żołnierza bardzo sumiennego i zdyscyplinowanego. W chwili śmierci miał zaledwie 23 lata.

W pracach uczestniczyli pracownicy IPN Piotr Kędziora-Babiński i Ewa Liszkowska. Uroczystości ponownego pochówku są planowane na grudzień 2019 r.

do góry