Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie pomnika nagrobnego weterana kampanii napoleońskiej i powstania listopadowego płk. Józefa Byszewskiego – Kłodawa, 30 listopada 2019

30 listopada 2019 r. w Kłodawie w 189. rocznicę wybuchu powstania listopadowego odbyło się uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika nagrobnego weterana kampanii napoleońskiej i powstania listopadowego płk. Józefa Byszewskiego. Prace renowacyjne zostały przeprowadzone z inicjatywy ks. prałata Jerzego Dylewskiego oraz Ireneusza Niewiarowskiego – prezesa Stowarzyszenia Samorządowego. Odnowienie pomnika zostało sfinansowane z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej.

Józef Byszewski urodził się 17 marca 1787 r. jako syn Tekli z Potockich herbu Lubicz i Franciszka Byszewskich, rodziny ziemiańskiej, zamieszkującej majątek Krzewaty w ówczesnym województwie łęczyckim. W latach 1806-1813 Józef Byszewski uczestniczył w kampanii napoleońskiej, za co został odznaczony srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Dowodził wówczas szwadronem w 6 Pułku Ułanów, wchodzącym w skład armii polskiej Księstwa Warszawskiego. Pułk brał udział w walkach w czasie pierwszej wojny polskiej 1807 r., wojny polsko-austriackiej, inwazji na Rosję 1812 r. i kampanii w 1813 r. Po zakończeniu działań wojennych, Byszewski wrócił do majątku Krzewaty i zaangażował się w prace samorządowe w Królestwie Kongresowym, utworzonym w 1815 r. W 1928 r. na mocy decyzji Sejmiku Powiatu Łęczyckiego został radcą wojewódzkim Rady Województwa Mazowieckiego. Podczas powstania listopadowego w 1830 r. Byszewski dowodził 1 Pułkiem Mazurów. Oddział uczestniczył w kilkunastu bitwach, m.in. pod Białołęką, Wawrem, Janowem i Kockiem. 9 czerwca 1831 r. za udział w powstaniu Byszewski otrzymał złoty krzyż Orderu Virtuti Militari. Po upadku powstania majątek Byszewskiego został zajęty z rozkazu feldmarszałka Iwana Paskiewicza przez generała Ksawerego Dąbrowskiego. Na skutek zajęcia przymusowego w tzw. sekwestr na okres kilku miesięcy, majątek znacznie podupadł. Józef Byszewski zmarł 26 lipca 1841 r. Jego nagrobek został ufundowany przez małżonkę Franciszkę Byszewską.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Wielkopolska Aneta Niestrawska i Burmistrz Kłodawy Piotr Michalak. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu: Ewa Liszkowska i Wojciech Chałupka.

do góry