Nawigacja

Aktualności

Wykład dr. Friedricha Drevesa „Życie codzienne niemieckiej ludności w Poznaniu, stolicy Kraju Warty. Dokumenty w niemieckich archiwach” – Poznań, 28 listopada 2019

28 listopada 2019 r. o godzinie 14.15 na Wydziale Historii UAM odbył się zorganizowany przez OBBH IPN w Poznaniu oraz Wydział Historii UAM wykład dr. Friedricha Drevesa z Freiburga „Zum Alltag der deutschen Bevölkerung in der Gauhauptstadt Posen: Dokumente in deutschen Archiven” („Życie codzienne niemieckiej ludności w Poznaniu, stolicy Kraju Warty. Dokumenty w niemieckich archiwach”).

Poza omówieniem tytułowego zagadnienia dr Friedrich Dreves szczegółowo przedstawił zarówno dane dotyczące zakresu i sposobu funkcjonowania poszczególnych archiwów, jak i kwestie praktyczne, pomocne dla badaczy zamierzających prowadzić kwerendy w Niemczech.

do góry