Nawigacja

Aktualności

VI ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną eliminacje do konkursu „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” na poziomie wojewódzkim, planowane na 16 marca zostają odwołane. O możliwym terminie spotkania poinformujemy poprzez pocztę elektroniczną. Jednocześnie, chcąc mieć pewność, iż komunikat dotarł do wszystkich uczestników konkursu, prosimy o potwierdzenie niniejszej informacji w krótkim mailu skierowanym na adres: katarzyna.ksiazkowska@ipn.gov.pl

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu.

Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyny Matei: Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück (proponowana bibliografia poniżej).

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy wysłać pocztą elektroniczną do 6 marca 2020 r. na adresy e-mail koordynatorów eliminacji wojewódzkich z Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN (na terenie Wielkopolski i ziemi lubuskiej: Agnieszka Kołodziejska – agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl tel. 61 835 69 55).

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów będzie wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w terminie 17-20 kwietnia 2020 r. oraz udział w oficjalnych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu.

Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück) Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942-1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach — w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami. Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień. Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapominane. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach. Oddajemy hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu — Świadkom Historii. Dla upamiętnienia męczeństwa ofiar — kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Marszałek Senatu: B. Borusewicz

 

PROPONOWANE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA:

1. D. Brzosko-Mędryk, Mury w Ravensbrück, MAW 1979.

2. G. Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór poezji i biografia poetki).

3. Grażyna Chrostowska. Wiersze, w opracowaniu Barbary Oratowskiej i Jarosława Cymermana, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2017.

4. Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988.

5. W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965.

6. W. Kiedrzyńska, I. Pannenkowa, E. Sulińska, Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961.

7. Z. Leszczyńska, J. Kiełboń, Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 1991.

8. W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie.

9. K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 2001.

10. K. Smoleń, „Aby świat się dowiedział...” Nielegalne dokumenty z obozów Ravensbrück, Oświęcim 1980.

11. U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985.

12. U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992.

13. M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida.

14. www.fundacjawiarus.pl – wiersze obozowe.

15. Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu.

Eliminacje regionale będą rejestrowane fotograficznie i/lub filmowo, prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu w załączniku poniżej.

do góry