Nawigacja

Aktualności

XI edycja projektu Kamienie Pamięci „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”

Organizatorzy XI edycji ogólnopolskiego projektu IPN Kamienie Pamięci „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” informują, że do tegorocznej edycji zgłosiło się łącznie 96 drużyn, jednak sprawozdania z realizacji działań, które było warunkiem udziału w projekcie, przesłało 65 drużyn i z tymi pracami zapoznało się jury. Dzięki pozytywnej ocenie, prawo do otrzymania dyplomów i statuetek oraz zaproszenie do Poznania uzyskało 30 drużyn i 7 osób prywatnych.

Prace niezakwalifikowane nie spełniały warunków obowiązujących w regulaminie tegorocznej edycji i nie zostały pozytywnie ocenione przez Komisję.

Przedstawiony w sprawozdaniach drużyn poziom merytoryczny był zróżnicowany. Jury wysoko oceniało wysiłek uczestników włożony w odnalezienie bohaterów lokalnych, dotarcie do materiałów źródłowych, współpracę z instytucjami terenowymi i upowszechnienie wybranych postaci w przestrzeni publicznej. Komisja wzięła pod uwagę również trudności związane z prowadzeniem prac w trakcie pandemii koronawirusa (COVID-19). Uczestnicy projektu wykorzystali różne formy upamiętnienia bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Główną uwagę skupili na upowszechnieniu informacji w formie efektownych prezentacji, udostępnionych na stronach internetowych. Jury z dużym zainteresowaniem zapoznało się z pracami pisanymi przez członków rodzin bohaterów: dzieci, wnuków i prawnuków. Prace uznane za najciekawsze, będą publikowane na stronie internetowej IPN. Jednocześnie powiadamiamy, że ich autorzy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do Poznania w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2020/2021. Wezmą udział w programie podsumowującym projekt w mniejszych grupach.

Idea projektu

Celem tegorocznej XI edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci było upamiętnienie osób, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921, w setną rocznicę tych wydarzeń. Organizatorzy każdego roku, w kolejnych edycjach projektu, zachęcają do odszukania zapomnianych, bądź też nieznanych bohaterów, w celu przywrócenia w lokalnych społecznościach pamięci o przodkach, którzy w trudnym okresie dziejowym niejednokrotnie oddali własne zdrowie i życie w obronie ojczyzny.

Kontakt do organizatorów:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu
Projekt edukacyjny „Kamienie Pamięci”
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. (61) 83 56 952, mail: anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

do góry