Nawigacja

Aktualności

V Turniej Debat Historycznych IPN – Poznań, 20 lutego 2020

V Turniej Debat Historycznych przeszedł do historii. Do historii przeszła również toczona na bardzo wysokim poziomie debata finałowa „Walka zbrojna Żołnierzy Wyklętych z Sowietami i komunistami po zakończeniu II wojny światowej była jedynie walką o honor”. Zmierzyły się w niej drużyny z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu – ubiegłoroczny finalista oraz z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Zwycięzcą całego turnieju okazała się drużyna z VII LO, która w nagrodę reprezentować będzie Wielkopolskę podczas ogólnopolskiego finału Turnieju Debat Historycznych IPN w Warszawie.

Trzecie miejsca zajęły ex aequo zespoły reprezentujące II i III Liceum w Koninie.

Tezy V Turnieju Debat Historycznych IPN:

 • Zwycięstwo Polski w wojnie z Rosją bolszewicką w latach 1919-21 zostało odpowiednio wykorzystane politycznie przez władze II Rzeczpospolitej.
 • Polska w 1939 r. przyjęła właściwe założenia obronne w związku z gwarancjami militarnymi Wielkiej Brytanii i Francji.
 • Walka zbrojna Żołnierzy Wyklętych z Sowietami i komunistami po zakończeniu II wojny światowej była jedynie walką o honor.
 • Polska dyplomacja w okresie II wojny światowej należycie zabiegała o sprawy polskie.
 • Program polityczny i gospodarczy obozu związanego z Józefem Piłsudskim był najlepszy dla rozwoju Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • Śmierć premiera i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze 4 lipca 1943 r. była punktem zwrotnym dla sprawy polskiej w okresie II wojny światowej.

W V regionalnym Turnieju Debat Historycznych, który jest częścią największego ogólnopolskiego Turnieju Debat Historycznych IPN, wzięły udział drużyny z dziewięciu szkół w Wielkopolsce:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie (dwie drużyny)
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
 • V Licem Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu (dwie drużyny)
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.
 • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu
 • III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie (dwie drużyny)

Najlepsze drużyny z poszczególnych województw zmierzą się w Wielkim Finale w czerwcu 2020 r. w Warszawie.

Turniejowe debaty prowadzone są według zasad oksfordzkich, wzorowanych na obradach brytyjskiej Izby Gmin, z jej charakterystycznym układem sali, gdzie rywalizujące strony siedzą naprzeciwko siebie. Kulturalna dyskusja toczy się wokół ogłoszonej wcześniej tezy. Stronę, która broni tezy nazywamy „propozycją”, stronę przeciwną – „opozycją”. Zadaniem obu jest przekonanie do swoich racji publiczności oraz jurorów.

Finał regionalnego TDH IPN w Poznaniu odbył się 20 lutego 2020 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest partnerem turnieju.

Organizatorzy:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fundacja Edukacyjna G5

Koordynator regionalny:

Tomasz Cieślak (tomasz.cieslak@ipn.gov.pl) tel. 61 835 69 53

Koordynator centralny:

Aneta Mintzberg (aneta.mintzberg@ipn.gov.pl) tel. 22 540 58 73

 

Wydarzenie było rejestrowane fotograficznie i/lub filmowo, prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu w załączniku poniżej.