Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919-1920” – Nowy Tomyśl, 18 lutego 2020

W dniu 18 lutego 2020 r. w Nowym Tomyślu odbyła się konferencja popularnonaukowa, którą zorganizowały następujące instytucje: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu oraz Zespół Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Kolejna Strażacka Akademia Niepodległości nawiązywała do konferencji ubiegłorocznej, stąd o dzisiejszej pt. „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919-1920” mówiono, że jest ciekawym uzupełnieniem organizowanych w tym mieście od 2017 roku Akademii Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej. Wspomniana konferencja wpisuje się w ramy obchodów 101. rocznicy wyzwolenia przez powstańców Nowego Tomyśla organizowane przez WSPiA – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu. W spotkaniu wzięli udział m.in: Wicestarosta Nowotomyski Marcin Brambor, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. mgr Marek Kołdyk, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu Dariusz Kolanko, Redaktor Naczelny Zeszytów Sierakowskich Jarosław Łożyński , Wiceprezes Związku Oficjów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Maciej Myczka, dyrektorzy szkół średnich Elżbieta Helwing i Ireneusz Rajman. Ponadto konferencji przysłuchiwali się licznie przybyli słuchacze UTW w Nowym Tomyślu oraz młodzież Zespołu Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali: Członek Prezydium TPPW Zdzisław Kościański oraz Prezesi kół TPPW: Maksymilian Michalczak, Małgorzata Dudek, Ryszard Tratwal.

Referaty przedstawili pracownicy naukowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Oddziału Zamiejscowego w Rakoniewicach. Natomiast akcenty nowotomyskie nakreślił przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Podsumowania wydarzenia dokonał główny organizator Akademii Niepodległości dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, który zaprosił na kolejną Akademię Niepodległości 25 lutego 2020 roku oraz wyraził kolejne zaproszenie dla prelegentów na Strażacką Akademię Niepodległości w przyszłym roku.

dr Zdzisław Kościański

Program:

  • mgr Dariusz Falecki, naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego „Udział strażaków w powstaniach śląskich i plebiscycie oraz w wydarzeniach na Pomorzu Wiślanym, Warmii i Mazurach w 1919 roku”
  • dr Paweł Karol Gąsiorczyk, naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów w CMP „Strażacy byłego zaboru austriackiego w walce o ustalenie granic Polski w 1919 roku”
  • mgr Danuta Janakiewicz-Oleksy, pracownik Wydziału Dokumentacji Zbiorów w CMP „Reakcje polskiego ruchu strażackiego na wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej oraz obrony kresów wschodnich”
  • mgr Hubert Koler, naczelnik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach „Wielkopolskie pożarnictwo w latach 1919-1920”
  • dr Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW 1918-1919 „Nowotomyślanie w walkach o granice w latach 1919-1920”

Wydarzenie było rejestrowane fotograficznie i/lub filmowo, prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu w załączniku poniżej.

do góry