Nawigacja

Aktualności

Ekshumacja grobów wojennych z cmentarza przy ul. Samotnej w Poznaniu

9 grudnia 2019 r., na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań, odbyła się ekshumacja grobów wojennych na nieczynnym cmentarzu parafialnym przy ul. Samotnej w Poznaniu. Ekshumację organizowały poznańskie Usługi Komunalne.

W ekshumowanych grobach pochowanych było 12 ofiar cywilnych niemieckiego bombardowania Poznania 1 września 1939 r. (z godziny 18:00) oraz 8 urn z prochami więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i więzień (dziewiątej urny nie odnaleziono). Ofiary nalotów to mieszkańcy poznańskiej Wildy, z terenu parafii Zmartwychwstania Pańskiego, w większości mieszkańcy kamienicy przy ul. Strumykowej 10 (dziś Sikorskiego).

Wśród odnalezionych urn znajdują się prochy zmarłego w KL Mauthausen-Gusen Kaliksta Ogrodowskiego – kierownika szkoły powszechnej nr 11 przy ul. Prądzyńskiego w Poznaniu i Zdzisława Blachnierka – członka Wielkopolskiej Organizacji Ziem Zachodnich, aresztowanego w kwietniu 1941 r. i zmarłego w czerwcu 1941 r. w Berlinie.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przyłączyło się do prowadzonych prac ekshumacyjnych. W ramach możliwego do dyspozycji czasu, pracownicy Biura pobrali próbki do ewentualnych badań DNA oraz udokumentowali odnalezione krematoryjne numeryczne tabliczki identyfikacyjne i napisy identyfikacyjne na urnach. Dzięki temu wiadomo, że w miejscach oznaczonych jako groby Kaliksta Ogrodowskiego, Zdzisława Blachnierka, Stefana Pacholczyka i Michała Wrzesińskiego znajdowały się rzeczywiście właściwe urny. Zostanie też podjęta próba identyfikacji numerów z pozostałych tabliczek identyfikacyjnych. Można jednak założyć, że także pozostałe 4 urny spoczywały pod właściwym cmentarnym numerem ewidencyjnym. Nie odnaleziono jednej urny – Wojciecha Tomczaka. Być może została wyekshumowana po wojnie, tak jak w 1949 r. urna Stanisława Kraińskiego.

Szczątki ofiar, po przełożeniu do nowych trumien i urn, zostały pochowane na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo 16 grudnia 2019 r. przy mogile zbiorowej ofiar bombardowania Poznania z 1 września 1939 r. (od strony ul. Warszawskiej, pole 1, kw. B). W ceremonii pogrzebowej, którą poprowadził proboszcz parafii NMP Niepokalanie Poczętej, wzięli udział pracownicy poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z Biura Poszukiwań i Identyfikacji oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, a także Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Poznania i Usług Komunalnych.

Ofiary bombardowania:

 • Andrzejewska Franciszka z d. Przybylska, 44 lata,
 • Ciesielska Felicyta, córka Jana, 15 lat,
 • Ciesielski Jan, 51 lat,
 • Kaczmarek Stanisława, 29 lat,
 • Kaczmarek Stefania, córka Stanisławy, 10 miesięcy,
 • Koźlecka Anna, 21 lat,
 • Nowacki Stanisław, 52 lata,
 • Owczarzak Wincenty, 52 lata,
 • Śledź Eugenia, 1 rok,
 • Śledź Maria, 52 lata,
 • Torłop Leon Julian, 19 lat,
 • Wójcikiewicz Zygmunt, 18 lat.

Urny z prochami więźniów:

 • Blachnierek Zdzisław, 18 lat, Berlin,
 • Kaczmarek Edmund, 35 lat, KL Dachau,
 • Latosi Józef, 40 lat, KL Auschwitz,
 • Nowacki Czesław, 55 lat, KL Dachau,
 • Ogrodowski Kalikst Franciszek, 56 lat, KL Mauthausen-Gusen,
 • Pacholczyk Stefan, 53 lata, KL Dachau,
 • Włoszyński Ignacy, 38 lat, KL Auschwitz,
 • Wrzesiński Michał, 59 lat, KL Dachau.

Adam S. Kaczmarek

Fot.: Marcin Jurek, Adam S. Kaczmarek

do góry