Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „NSZZ »Solidarność« i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980-1990” – Poznań, 17 lutego–13 marca 2020

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa nr 51 w Poznaniu zapraszają do zwiedzenia wystawy „NSZZ »Solidarność« i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990”.

Wystawa prezentuje genezę narodzin „Solidarności”, nakreśla sytuację społeczno-polityczną, która doprowadziła do wybuchu strajków w lecie 1980 r., zasięg tych protestów w Wielkopolsce i następnie narodziny niezależnego ruchu związkowego, także rolników indywidualnych i studentów. Na kolejnych planszach ukazano rozwój struktur NSZZ „Solidarność”, także na poziomie komisji zakładowych oraz najważniejsze formy działalności związkowej. Wystawa ukazuje organizowane manifestacje religijne i patriotyczne, uroczystości odsłonięcia Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r., niezależny ruch wydawniczy i inicjatywy społeczne rodzące się pod skrzydłami „Solidarności”, a także protesty społeczne.  Kolejne plansze poświęcono ukazaniu oporu społecznego zarówno w stanie wojennym, jak i w okresie tzw. normalizacji, demonstracjom ulicznym, podziemnej działalności związkowej, niezależnej działalności społecznej i politycznej, kulturalnej i religijnej, podziemnemu ruchowi wydawniczemu, radiu „Solidarność”. Wystawa przedstawia także różne formy represji w stosunku do działaczy podziemnych struktur, przygotowania władz do rozprawy ze Związkiem, wprowadzenie stanu wojennego, pierwsze reakcje i protesty, losy internowanych i miejsca ich osadzenia, a także ofiary śmiertelne stanu wojennego. Osobną planszę poświęcono dwóm pielgrzymkom Ojca Świętego do ojczyzny – w 1983 i 1987 roku. Ostatnie panele przedstawiają wydarzenia lat 1988-1990, m.in. odbudowę jawnych struktur NSZZ „Solidarność”, walkę studentów o legalizację NZS, aktywną działalność „Solidarności Walczącej” oraz niezależnych partii politycznych, powstawanie Komitetów Obywatelskich i wybory 4 czerwca 1989 r.

Miejsce: Poznań – Szkoła Podstawowa nr 51, os. Lecha 37
Termin: 17 lutego–13 marca 2020

do góry