Nawigacja

Komunikaty

Sąd Rejonowy we Wschowie wydał wyrok w sprawie Józefy S.

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 30.10.2015

           

S. 115/12/Zk 

W dniu 27.09.2015 r. Sąd Rejonowy II Wydział Karny we Wschowie (sygn. akt II K 36/15) wydał wyrok w sprawie Józefy S. oskarżonej o to, że: 

w dniu 12 grudnia 1981 r. we Wschowie, jako funkcjonariuszka państwa komunistycznego z Komisariatu Milicji Obywatelskiej we Wschowie w stopniu plutonowego, dopuściła się zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu swoich uprawnień służbowych względem zatrzymanego do internowania Władysława S., poprzez nakazanie mu przez pięć minut robienie „żabek” i śmianie się z tego, co stanowiło wyraz represji polegającej na naruszaniu prawa do humanitarnego traktowania w trakcie zatrzymywania oraz działanie na szkodę interesu prywatnego i prześladowanie ze względów politycznych, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014r., poz. 1075 j.t.).

Sąd Rejonowy II Wydział Karny we Wschowie uznał, że oskarżona  Józefa S.: 

w dniu 12 grudnia 1981 r. we Wschowie, jako funkcjonariuszka państwa komunistycznego z Komisariatu Milicji Obywatelskiej we Wschowie w stopniu plutonowego, dopuściła się zbrodni komunistycznej, polegającej na przekroczeniu swoich uprawnień służbowych względem zatrzymanego do internowania Władysława S., poprzez nakazanie mu zrobienia „żabek”, których zatrzymany zrobił nie więcej niż pięć, i śmianie się z tego, co stanowiło wyraz represji polegającej na naruszaniu prawa do humanitarnego traktowania w trakcie zatrzymania oraz działanie na szkodę interesu prywatnego i prześladowanie ze względów politycznych, co wypełnia znamiona czynu z art.  231 § 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1075 t.j.) i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. umorzył postępowanie karne wobec oskarżonej.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. Wystąpiono do Sądu Rejonowego we Wschowie II Wydziału Karnego o nadesłanie jego odpisu wraz z uzasadnieniem.

Poznań, dnia 29 października 2015 r.

p. o. Naczelnika
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry