Nawigacja

Komunikaty

OKŚZpNP w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonania zabójstw w okresie od lutego 1945 do kwietnia 1945 roku w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora, obywateli polskich – więźniów tego obozu

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 03.08.2015

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S 15/06/Zn w sprawie zbrodni nazistowskiej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zamordowaniu w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora, w egzekucjach przeprowadzonych w okresie od lutego 1945 do kwietnia 1945 roku bliżej nieustalonej liczby osób narodowości polskiej – więźniów tego obozu, przez działających w celu wyniszczenia grupy narodowej i idących na rękę władzom państwa niemieckiego strażników wspomnianego obozu  – to jest o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu byłych więźniów tego obozu, krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61 – 487 Poznań,  ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 8356 906 lub 61 8356 911, fax 61 8356 907.

Poznań, dnia 30 lipca 2015 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Józef Krenz

do góry