Nawigacja

Książki – Poznań

Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939–1945

Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939–1945, t. 1–4, Poznań 2007

Nakład wyczerpany

Z inicjatywy Oddziału IPN w Poznaniu nakładem Oficyny Wydawniczej Wielkopolski ukazał się czterotomowy album „Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce. 1939–1945”, który, jak pisze we wstępie dyrektor poznańskiego oddziału IPN Ireneusz Adamski – jest „jednym ze szczególnych kamieni węgielnych” pod budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu.

Tom I „Ausrotten – Wytępić. System okupacyjny w Wielkopolsce 1939–1945” omawia i dokumentuje w części pierwszej struktury centralne PPP, poczynając od terytorium Państwa Polskiego po 1 i 17 września '39 r. i najwyższych władz państwowych przez jego zasadnicze struktury: tajną administracje cywilną, podziemny parlament, siły zbrojne w kraju, podziemne sądownictwo i na społeczeństwie obywatelskim tę część kończąc. W części drugiej autorzy omawiają oraz bogato ilustrują system okupacyjny w Wielkopolsce lat 1939–1945, a w nim: eksterminację bezpośrednią, wysiedlenia, eksterminację ludności żydowskiej, osiedlenie Niemców, germanizacje nazw w Wielkopolsce, niszczenie pomników, grabież mienia, rozdział narodowości, reglamentacje towarów, eksploatacje przez pracę, szkolnictwo, kulturę, życie religijne i terror.

W tomie II „Jak Feniks z popiołów. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Wielkopolsce 1939–1945” autorzy po raz pierwszy w tak jasnej propedeutycznej i bogatej ikonograficznej formie wielkopolskie struktury PPP definiują.

W tomie III „Twierdzą nam będzie każdy próg… Opór społeczny i konspiracja Wielkopolan 1939–1945” – okupacyjna i konspiracyjna Wielkopolska przedstawiona została we wszystkich jej aspektach i fotograficznie udokumentowana. Obraz tamtego czasu najlepiej oddaje cytat: „Polak z tzw. Generalnej Guberni znalazłszy się przelotnie na terenach polskich, wcielonych do Rzeszy, określa zazwyczaj atmosferę tam panująca jako mroźna, ścinającą z nóg, zabijającą wszystkie żywsze poruszenia myśli i uczucia, a życie Polaków tamtejszych jako beznadziejną, tępą szarzyznę”.

W tomie IV albumu „Do krwi ostatniej… Formy walki i oporu Wielkopolan 1939–1945” znalazły się rozdziały: „Konspiracyjna działalność informacyjna i dokumentacyjna. Podziemna prasa, propaganda, kolportaż”, „Konspiracyjne służby wywiadowcze”, „Sabotaż i dywersja, akcje zrzutowe. Partyzantka i działania zbrojne”.

Należy jeszcze raz podkreślić, że wielka zaletą czterech tomów tego albumu są nieznane dotąd w większości zdjęcia dokumentalne, udostępnione w dużym stopniu ze zbiorów prywatnych.

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry