Nawigacja

Książki – Poznań

Niepodległości! Wolności!

Niepodległości! Wolności! Wybór tekstów: Rafał Kościański, opr. red. S. Kmiecik, P. Orzechowski, R. Reczek. Wydawca tomu jako dodatku do „Polski Głosu Wielkopolskiego”: IPN Oddział Poznań, Oficyna Wydawnicza „Polska Głos Wielkopolski”, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2008, 112 s.

Prezentowany w tomie „Niepodległości! Wolności!” wybór publicystyki autorstwa pracowników poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dotyczy najnowszej historii Polski. Powstał w wyniku kilkuletniej współpracy Instytutu z redakcją dziennika „Głos Wielkopolski”. Publikowane na łamach gazety artykuły o niepodległościowym podziemiu, poznańskim Czerwcu 1956, tworzeniu „Solidarności” i stanie wojennym powstały w wyniku badań dokumentów z zasobu archiwalnego Instytutu. Umożliwiło to młodym historykom szeroką prezentację najnowszych wyników ich prac badawczych.

Tom można nabyć w redakcji „Polska Głos Wielkopolski”
Poznań ul. Grunwaldzka 19, tel. centrali: (061) 869 4100,
tel. działu marketingu: (61) 8 694 124;
redakcja@glos.com ; www.glos.com

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry