Nawigacja

Książki – Poznań

Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą

Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, pod red. Krzysztofa Brzechczyna, Poznań 2009, 221 s.

Totalitaryzm w wydaniu narodowosocjalistycznym doczekał się bardzo wielu kompleksowych i kompetentnych opracowań, podejmujących niemal wszystkie możliwe do wyobrażenia wątki i aspekty tego zagadnienia. Podobne opracowanie totalitaryzmu w wydaniu komunistycznym było i jak dotąd jest dezyderatem. Istotny wkład do wypełnienia tej luki wnosi praca zbiorowa „Oblicza komunistycznego zniewolenia”, składająca się z dwóch części: „Oblicza komunistycznego zniewolenia w dyskursie naukowym” i „Oblicza komunistycznego zniewolenia w dyskursie literackim”. Zamysł tej książki polega na zetknięciu ze sobą dwóch ujęć komunistycznego totalitaryzmu: tego, z którym mamy do czynienia w literaturze pięknej, oraz tego, który obecny jest w naukach społecznych i humanistycznych. Rezultatem takiego zderzenia jest interesujący zbiór tekstów o różnorodnym i urozmaiconym charakterze zasługujący na zaprezentowania go szerszemu gronu czytelników.

Prof. Andrzej Przyłębski (Instytut Filozofii UAM)

Praca zbiorowa „Oblicza komunistycznego zniewolenia” podnosi problem obecny w literaturze i nauce przynajmniej od połowy XX wieku, a dotyczący atrakcyjności systemu komunistycznego i mechanizmów „zniewalania”. Bogactwo poruszanych wątków i materiałów wykorzystanych w publikacji stanowi o wartości całej książki. Drugi ważny temat to relacje pomiędzy historią a literaturą – doświadczanie historii, opis tego doświadczenia, wykorzystywanie takiego opisu jako źródła, inspiracje literackie w pracy historyków, a z drugiej strony – inspiracje historyczne w twórczości literackiej. Przenikanie się przestrzeni kultury i nauki, pogranicza historii, literatury i towarzyszącej im metarefleksji, w odwołaniu czy to do refleksji filozoficznej, czy socjologicznej, to leitmotiv spajający w całość wszystkie teksty w tomie.

Dr Sławomir Łukasiewicz (IPN, Oddział Lublin)
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry