Nawigacja

Książki – Poznań

Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty

Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty, pod red. Waldemara Handkego, Rafała Kościańskiego i Grzegorza Barczykowskiego, Poznań 2009, 167 s.

Są takie miejsca, również w Wielkopolsce, które zapomniane powinny być przywrócone zbiorowej pamięci. Tak jest z miejscami, które były wykorzystywane przez Sowietów, a zwłaszcza przez sowieckie siły bezpieczeństwa – Smiersz czy NKWD – takimi jak Specłagier nr 2 NKWD w Poznaniu przy ul. Słonecznej. Obóz ten był rzeczywistością 1945 roku w Poznaniu. Postęp cywilizacyjny wymazał już widoczne pozostałości po tym obozie z panoramy stolicy Wielkopolski. Należy przywrócić właściwe znaczenie tym historycznym wydarzeniom, które przez lata całe określano mianem „wyzwolenia”.

Mamy nadzieję, że publikacja ta pozwoli na utrwalenie i zapisanie tego miejsca oraz epizodu z dziejów Poznania i Wielkopolski w zbiorowej świadomości współczesnych, a zwłaszcza młodych poznaniaków. Niektórym przypomni, a innym uświadomi również to, czego wielu nie pamięta lub nie chce pamiętać. Jest to tym bardziej istotne, iż niewiele wiemy o miejscach, w których Sowieci dokonywali zbrodni, tak mało dokumentów na ten temat zachowało się w polskich archiwach. To, co zaprezentowaliśmy w naszej publikacji, jest tego stanu dobitnym potwierdzeniem.

Ze wstępu dr. Waldemara Handkego
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry