Nawigacja

Książki – Poznań

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, red. Konrad Białecki, Poznań 2010, 273 s.

Niniejsza publikacja stanowi próbę spojrzenia na różnorodne aspekty relacji państwo – Kościół w latach siedemdziesiątych XX wieku przez pryzmat regionalnych doświadczeń Wielkopolski. Jest też głosem w dyskusji o ciągłości i zmianie w polityce wyznaniowej władz PRL-u, bowiem poprzez analizę konkretnych przypadków pozwala czytelnikowi wyrobić sobie zdanie na ile lata rządów ekipy Edwarda Gierka były czasem autentycznego pozytywnego przełomu w relacjach państwo – Kościół, a na ile kontynuacją linii wyznaczonej przez poprzedników.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Ryszard Gryz

Poliyka wyznaniowa ekipy Edwarda Gierka

Stanisław Jankowiak

Nowy początek? Stosunki państwo-Kościół w Wielkopolsce po grudniu 1970 roku

Marek Jędraszewski

Między Baraniakiem a Strobą. Reakcje władz na proces powoływania nowego arcybiskupa poznańskiego

Bartosz Kaliski

Kościół gnieźnieński wobec presji laicyzacyjnej państwa w latach siedemdziesiątych XX wieku

Rafał Reczek

Lokalne władze partyjno-państwowe wobec pobytu Jana Pawła II w Gnieźnie w czasie I pielgrzymki do Ojczyzny

Małgorzata Krupecka

Działalność sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego w Wielkopolsce w warunkach gierkowskiej„normalizacji” i „elastycznej polityki wobec zakonów”

Bernard Kołodziej

Wyjazdy duchowieństwa i sióstr zakonnych do pracy misyjnej i polonijnej w epoce Edwarda Gierka na przykładzie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Agnieszka Jankowiak

Konflikt wokół składania przysięgi na wierność PRL-owi przez księży w Wielkopolsce w latach siedemdziesiątych

Elżbieta Wojcieszyk

Ks. Stanisław Hartlieb i działalność ruchu oazowego w archidiecezji poznańskiej w świetle dokumentów aparatu represji województwa poznańskiego w latach 1970-1980

Jarosław Wąsowicz

Okoliczności zburzenia kościoła św. Janów w Pile

Jan Miłosz

Świadkowie Jehowy w dobie gierkowskiego otwarcia

Konrad Białecki

Reakcje władz na konflikt w Kotłowie i powstanie parafii polskokatolickiej

Dyskusja

Wykaz skrótów

Indeks osobowy

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry