Nawigacja

Książki – Poznań

Leszek Nowak, Polska droga od socjalizmu. Pisma polityczne 1980-1989

Leszek Nowak, Polska droga od socjalizmu. Pisma polityczne 1980-1989, red. naukowa Krzysztof Brzechczyn, posłowie Bronisław Marciniak, Poznań 2011, 763 s. (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XVII)

Znajomość pism politycznych Leszka Nowaka (1943–2009) – jednego z najwybitniejszych filozofów polskich drugiej połowy XX wieku, aktywnie zaangażowanego w ruch Solidarności – może być podstawą poznania jednego z oryginalnych, lecz dzisiaj zapomnianych wątków solidarnościowej myśli społecznej oraz stanowić cenne źródło teoretycznej inspiracji w opisie fenomenu Solidarności i całej polskiej dekady lat 80.

Służy temu prezentowany wybór pism politycznych. Eseje zgromadzone w części „Mity socjalizmu” objaśniają naturę i dynamikę realnego socjalizmu. Teksty umieszczone w części „Mity solidarności” analizują ruch Solidarności, zaś w części „Mity społeczeństwa podziemnego” – strategię oporu społecznego i politykę obozu władzy. W części „Mity liberalizmu” umieszczone zostały eseje i wywiady zawierające krytyczną analizę filozofii politycznej liberalizmu i interpretację dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej.

***

Publicystyka polityczna Leszka Nowaka jest głęboko zanurzona w jego oryginalnych koncepcjach filozoficznych. Jest poważną próbą zrozumienia tego wszystkiego, co wówczas działo się na scenie społecznej i politycznej. Jest też próbą zastosowania oryginalnych narzędzi do zrozumienia osobliwości dokonujących się wówczas przekształceń. Nie jest to „płaska” (aktualna jedynie tu i teraz) publicystyka. Są to teksty, które także dziś zaskakują świeżością i wzywają czytelnika, by – jeśli się nie zgadza z Autorem – odrzucił gotowe recepty i sam próbował zmierzyć się z problemem.

Z Posłowia Rektora UAM prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

 

SPIS TREŚCI

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry