Nawigacja

Książki – Poznań

Edwin Klessa. Pamiętnik z internowania

 

Edwin Klessa. Pamiętnik z internowania, wstęp i oprac. ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, Poznań 2013, 297 s. („Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, tom  XXIII)

Publikowanie notatek i wspomnień z internowania miało miejsce jeszcze w drugim obiegu. Po 1989 r. ukazała się spora już liczba tego rodzaju źródeł historycznych. Często jednak były to materiały sporządzone post factum. Tylko niewielka z nich część stanowi rzeczywiście materiał opracowywany przez internowanych na bieżąco, w czasie przebywania w miejscach odosobnienia. Do tej grupy zalicza się właśnie dziennik Edwina Klessy.

Edwin Klessa pisał swoją kronikę w formie listów adresowanych do żony Anny i córki Kamili. W całości dokument ten jest publikowany po raz pierwszy. 

                                                              Ze Wstępu dr. Jarosława Wąsowicza SDB

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry