Nawigacja

Książki – Poznań

Nowosolska „Solidarność”. Relacje, wspomnienia, dokumenty (wrzesień 1980 – czerwiec 1990)

Maria i Andrzej Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”. Relacje, wspomnienia, dokumenty (wrzesień 1980 – czerwiec 1990), Poznań 2013, 497 s., („Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, tom  XXIV)

Nakład wyczerpany

NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy Nowej Soli i okolic współtworzyła historię dwu regionów już na etapie tworzenia Związku po 9 września 1980 r. Część struktur zakładowych przynależała do MKZ/ZR w Zielonej Górze, a część jako tzw. „ziemia nowosolska” weszła w 1981 r. w skład Regionu Dolny Śląsk. Osłabiające Związek ścieranie się wpływów dwóch regionów „Solidarności” na terenie Nowej Soli i okolic paradoksalnie przyczyniło się do dynamicznego działania podziemnych struktur po 13 grudnia 1981 r.  Aktywne było także środowisko rolników zrzeszonych w NSZZ RI „Solidarność”.

Opór społeczny i konspiracja obu Związków przetrwały aż do 1989 r. pomimo internowania czołowych działaczy, aresztowań i wyroków, zwolnień z pracy, zatrzymań na 48 godzin i innych represji oraz działań dezintegracyjnych Służby Bezpieczeństwa. Nowa Sól i okolica należały w latach osiemdziesiątych do najaktywniejszych społecznie rejonów Środkowego Nadodrza. Działały tu zakonspirowane struktury o zasięgu ogólnopolskim: zarówno Duszpasterstwo Rolników i Duszpasterstwo Ludzi Pracy, jak i konspiracyjne ogniwa Solidarności Walczącej, Agencji Informacyjnej „Solidarność” /AI”S”/ – Krajowej Agencji Terenowej /KAT/ a nawet konspiracja szkolna. Do 1989 r. nie zdekonspirowano nowosolskiej tajnej drukarni Jana Wodeckiego. Warto poznać bohaterów  tego czasu, gdyż są to osoby zasłużone, a często skromne i niesłusznie zapomniane.

Maria i Andrzej Perlakowie

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry