Nawigacja

Książki – Poznań

Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945–2012

Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945–2012, red. nauk.: Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra 2013, 446 s.


Wydawnictwo wydane wspólnie przez: Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. K. Norwida w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie.
 

W ostatnich latach wiedza na temat realiów, w jakich w czasie PRL funkcjonowała prasa, przyrosła w sposób znaczący. Dotyczy to zarówno tytułów ukazujących się w obiegu w pełni legalnym, jak i prasy wydawanej „poza cenzurą”. Nie oznacza to jednak, że wypełnione zostały już wszystkie badawcze luki, czego zresztą dowodzi recenzowany tu tom.

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
(fragment recenzji)

Zgrabny jest tytuł planowanej publikacji. Udany jest dobór autorów, aczkolwiek zróżnicowane są kompetencje badawcze, warsztaty, jakimi się posługują, erudycja. To duża wartość planowanego tomu, która wniesie do obszaru nauki nie tylko ważne informacje, ale nowe odczytania, interpretacje.

Prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki
(fragment recenzji)

Do nabycia:

Dział Wydawnictw Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra

tel. 68 45 32 600
e-mail: informacja@wimbp.zgora.pl

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry