Nawigacja

Książki – Poznań

Realny socjalizm – „Solidarność” – kapitalizm. Wokół myśli politycznej Leszka Nowaka

Realny socjalizm – Solidarność – kapitalizm. Wokół myśli politycznej Leszka Nowaka, red. Krzysztof Brzechczyn, Poznań 2013, 120 s. („Studia i Materiały Poznańskiego IPN", tom XXVII)

Seminarium Leszka Nowaka było dla mnie fascynującym przeżyciem intelektualnym i znakomitą lekcją autentycznej akademickiej debaty. Mógłbym powiedzieć, że spełniało ono Habermasowskie kryteria prawdziwego dialogu prowadzonego na argumenty, a bez więzów zwyczaju, dogmatu czy pozycji instytucjonalnej. Autorytet Leszka Nowaka był często merytoryczny, a nie instytucjonalny; wypływał z jego wiedzy, dokonań, sprawności formalnej argumentacji. Leszek był jednocześnie kolegą i mistrzem.

Marek Ziółkowski

Nie było mi dane poznać osobiście prof. Leszka Nowaka. Jednak lektura jego prac w epoce pierwszej „Solidarności" zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Nie sądziłem bowiem, że wychodząc z pozycji marksistowskich, można było tak radykalnie ten system zanegować. Tymczasem negacja systemu w wykonaniu Nowaka była rzeczywiście fundamentalna i wykraczała poza potoczny antykomunizm. Dokonanie tego jest, moim zdaniem, jednym z najważniejszych osiągnięć nie tylko w skali polskiej, ale także światowej krytyki marksizmu.

Antoni Dudek

Jeżeli się pamięta Leszka Nowaka z tamtego okresu, tę jego pasję, to było coś, co porywało ludzi. Kiedy spotykam się z jego uczniami czy ludźmi, którzy go znali, to widać ślady Leszka Nowaka w innych ludziach. Jeżeli mówić o pozostawianiu śladów, to jedni zostawiają w książkach, a inni nie tylko w książkach, ale także w innych ludziach, w tym, co w nich stworzyli. Profesor Nowak był człowiekiem, który potrafił robić obie te rzeczy naraz, i takich ludzi jest w tej chwili coraz mniej.

Jadwiga Staniszkis

Publikacja stanowi pokłosiedyskusji panelowej wokół pism Leszka Nowaka „Polska droga od socjalizmu. Pismapolityczne 1980–1989",jaka odbyła się pod hasłem „Realny socjalizm – „Solidarność" – Transformacja" wpaździerniku 2012 roku. Udział w panelu wzięli: prof. Roman Bäcker, prof.Ryszard Cichocki, prof. Zbigniew Kwieciński, prof. Jacek Raciborski, prof.Jadwiga Staniszkis.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Realny socjalizm – „Solidarność" – transformacja (Poznań)
     Wystąpienia
     Dyskusja

Realny socjalizm – „Solidarność" – liberalizm (Szczecin)
     Wystąpienia
     Dyskusja

Leszek Nowak we wspomnieniach
     Władysław Balicki, Wspomnienie o Leszku Nowaku
     Andrzej Klawiter, Wspomnienie o działalności naukowej Leszka Nowaka
     Marek Ziółkowski, Wspomnienie o prof. Leszku Nowaku
     Grzegorz Tomczak, Moje spotkanie z Leszkiem Nowakiem
     Piotr Lissewski, Leszek Nowak – wspomnienie z przełomu epok
     Janusz Pałubicki, Leszka Nowaka wspomnienie
     Krzysztof Skiba, Anarchiści i Profesor
     Bartosz Sawicki, Spotkanie z Alchemikiem
     Lech Dymarski, Leszek Nowak (wspomnienie)

Biogramy
Wykaz skrótów
Indeks osobowy

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry