Nawigacja

Książki – Poznań

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970, red. Elżbieta Wojcieszyk, Poznań 2013, 217 s. („Studia i Materiały Poznańskiego IPN", tom XXVI)

Prezentowana książka jest drugą z serii wydawniczej poznańskiego oddziału IPN, zajmującej się problematyką wyznaniową w okresie 1956–1970 na Środkowym Nadodrzu, stanowiącym obszar obecnego województwa lubuskiego. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów podejmują różnorodne aspekty tejże problematyki (prawne, administracyjne, gospodarcze i ideologiczne), wskazując jednocześnie na jej specyfikę w tym regionie. Omówione zostały relacje władz Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki z Kościołami i związkami wyznaniowymi, które w tym okresie były poddawane wielu formom zinstytucjonalizowanej opresji.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
Koncepcja społeczeństwa socjalistycznego w epoce gomułkowskiej a ekspansja religijności

Bp. dr Paweł Socha
Posługa biskupa Wilhelma Pluty w latach 1958–1972

Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
Status prawny nieruchomości kościelnych na Ziemiach Odzyskanych w latach 1956–1970

Juliusz Sikorski
Apogeum obchodów Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego na ziemi lubuskiej w 1966 r.

Ks dr hab. Grzegorz Wejman
Sytuacja seminariów duchownych w Ordynariacie Gorzowskim w latach sześćdziesiątych XX w..

Anna Chabasińska
Mniejszości wyznaniowe w procesie integracji społeczno – politycznej społeczeństwa lubuskiego w latach 1956–1970

Dr hab. Igor Hałagida
Aparat partyjno-urzędniczy oraz Służba Bezpieczeństwa wobec Kościoła greckokatolickiego na terenie administratury gorzowskiej w pierwszym „popaździernikowym" okresie (zarys)

Artur Bądkowski
Wyznawcy judaizmu na terenie Środkowego Nadodrza w aktach sprawy obiektowej o kryptonimie„Pająki"

S. Małgorzata Krupecka SJK
Upaństwowienie domu rekolekcyjno – katechetycznego w Rokitnie (27 sierpnia 1963 r.)

Dr Paweł Karp, dr Daniel Koteluk
Polityka władz wobec „księży patriotów" na Środkowym Nadodrzu na przykładzie dziejów księdza Ludwika Muchy

Ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz
Sprawa ks. dr. Jana Pawła Kusia CM jako przykład ofiary walki reżimu z Kościołem gorzowskim

Ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF
Polityka władz komunistycznych wobec zakonów męskich w województwie zielonogórskim w latach 19561970

Wykaz skrótów
Indeks osób
Indeks miejscowości

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry