Nawigacja

Książki – Poznań

Inwentarz archiwalny Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 1950–1954

  • Inwentarz archiwalny Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 1950–1954
    Inwentarz archiwalny Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 1950–1954

B. Tomczak, Inwentarz archiwalny WojskowegoSądu Rejonowego w Zielonej Górze 1950–1954, Poznań 2013, 50 s. (Studia i materiały poznańskiego IPN, Tom XXV)

Ze względu na problematykę i wartośćźródłową dokumentacja Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze stanowi cennymateriał badawczy. WSR były jednymi z najbardziej represyjnych organówsądowniczych w stalinowskiej Polsce. Powołane zostały do orzekania w sprawachosób cywilnych, podejrzanych o przestępstwa przeciwko państwu. JurysdykcjiWojskowych Sądów Rejonowych podlegali też funkcjonariusze MilicjiObywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa, Straży Więziennej, żołnierze KomitetuBezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza.

Celem tej pracy było stworzenie pomocyinformacyjnej w postaci inwentarza ułatwiającego zapoznanie się z zachowanądokumentacją i umożliwiającego dotarcie do wybranej jednostki archiwalnej.Inwentarz może stać się narzędziem pomocnym w zrozumieniu zasobu tego sąduspecjalnego oraz specyfiki jego działania.

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry