Nawigacja

Książki – Poznań

Kreisbildstelle Turek/Wartheland. Archiwum „Igły”, tom II

Kreisbildstelle Turek/Wartheland. Archiwum Igły, tom II, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Pietrzaka w Turku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,Turek 2013, 400 s., cena 96 PLN (seria: Biblioteka Turcoviana Nr 20)

Kreisbildstelle Turek/Wartheland. Archiwum Igły, tom II to kontynuacja albumu, zawierającego niepublikowane dotychczas fotografie dokumentujące życie mieszkańców Turku i okolicznych miejscowości z lat 1941–1943. Unikalny zbiór około 4 tysięcy negatywów wykonany został przez agendę terenową Kreisbildstelle Turek/Wartheland w czasie okupacji hitlerowskiej i jest jedynym w Polsce tak obszernym zbiorem fotografii z tamtych lat wykonanych przez Niemców. Znajdujące się w albumie zdjęcia wykonane zostały przez miejscowego nauczyciela pochodzenia niemieckiego o nazwisku Schultz, do którego zadań należało dokumentowanie na kliszach kluczowych wydarzeń z życia miasta i okolic, utrwalanie zabytków i krajobrazów oraz fotografowanie mieszkańców.  Wśród nich znalazły się negatywy ukazujące uroczystości państwowe, partyjne wiece, koncerty czy też wizyty gości, a także zdjęcia umożliwiające poznanie dawnej topografii Turku. Agenda spełniała także funkcje propagandowe, rozpowszechniając niemiecki styl życia i ukazując kontrasty życia między Polakami a Niemcami, przede wszystkim dysproporcje w standardzie życia dnia codziennego.  Ponadto publikacja została wzbogacona wstępem, opisującym ludność zamieszkującą obszar wschodniej wielkopolski w trakcie II wojny światowej, autorstwa dr Agnieszki Łuczak – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu.

Zachowany zbiór negatywów Archiwum „Igły" w znaczącym stopniu przyczynił się do powiększenia naszej świadomości na temat okresu okupacji hitlerowskiej na terenie miasta Turek i powiatu. Ukazał działalność okupanta niemieckiego i jego przeświadczenie, że ziemie polskie na zawsze już pozostaną  w granicach III Rzeszy.

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry