Nawigacja

Książki – Poznań

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środowym Nadodrzu w latach 1970–1980

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środowym Nadodrzu w latach 1970–1980, red. Elżbieta Wojcieszyk, Poznań 2014, 180 s.  („Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, tom XXIX)

Książka jest trzecim z czterech tomów serii wydawniczej Studia imateriały poznańskiego IPN, publikującej dorobek wspólnego projektu poznańskiego Oddziału IPN i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  w Gościkowie-Paradyżu.

Zebrane artykuły opisują politykę władz komunistycznych wobec Kościołów i związków wyznaniowych na terenie obecnego województwa lubuskiego. Na podstawie materiałów źródłowych został ukazany wpływ takich wydarzeń, jak:grudzień 1970 r. na Wybrzeżu, przejęcie władzy przez Edwarda Gierka, wybór papieża Polaka czy narodziny NSZZ „Solidarność” na mieszkańców tego obszaru. Zaprezentowano między innymi interesujące kwestie dotyczące metod inwigilacji społeczeństwa, stosowanych przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa słynnego Wydziału IV SB, problem kontaktów Polaków i Niemcóww strefie przygranicznej, starania o budowę nowego kościoła w Zielonej Górze czy próby ateizacji społeczeństwa polskiego.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry