Nawigacja

Książki – Poznań

Solidarność 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu

  • Solidarność 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce
    Solidarność 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce

Solidarność 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu, red. Krzysztof Brzechczyn, Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XXXV, Poznań 2016, 302 s.   

W przedstawionej Czytelnikowi książce fenomen Solidarności analizowany jest w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Autorzy artykułów umieszczonych w części Ogólnopolskie portrety Solidarności dyskutują problemy i zagadnienia, które winny być przemyślane w konstrukcji syntetycznego ujęcia Solidarności. Do nich należą kwestie interpretacji solidarnościowej myśli i praktyki politycznej, międzynarodowe oddziaływanie ruchu związkowe czy miejsce Solidarności w pamięci historycznej. Artykuły zgromadzone w części Wielkopolskie portrety Solidarności przedstawiają lokalne i regionalne aspekty działalności Związku: aktywność zakładowych struktur związku czy portrety regionalnych działaczy związkowych (np. Franciszka Langnera, Eligiusza Naszkowskiego, Karola Smoczkiewicza, czy Bogusława Śliwy).

Z recenzji wydawniczej:

Badania nad dziejami „Solidarności” nabrały od momentu powstania Instytutu Pamięci Narodowej ogromnego przyśpieszenia. Powstają rozmaite prace przyczynkarskie, ale podejmowane są także próby ujęć syntetycznych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Wszystkie czynione ustalenia zbliżają nas do prawdy, ale niekiedy otwierają też nowe perspektywy badawcze i narzucają pokorną konstatację, że jeszcze sporo zostało do zrobienia. Należy cieszyć się, że powstają takie prace jak „Solidarność 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu”, które zbliżają nas do opracowania dobrych syntez historii „Solidarności” zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym. Teksty składające się na książkę są niezmiernie wartościowe, oparte na solidnej bazie źródłowej i napisane w sposób poprawny metodycznie oraz zwyczajnie ciekawy. Wnoszą one wkład do stanu badań nad „Solidarnością” w skali całego kraju, jak również w Wielkopolsce. Książka niewątpliwie znajdzie odbiorców nie tylko w kręgach naukowych, ale także a zwłaszcza wśród mieszkańców Wielkopolski, zainteresowanych najnowszą historią naszego kraju.

Prof. Wojciech Polak

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”.

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry