Nawigacja

Książki – Poznań

Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989

  • Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989
    Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989

Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2016, 584 s.  ISBN 978-83-64864-30-8 [WNI], ISBN 978-83-8098-001-3 [IPN]

Przygotowana przez Piotra Grzelczaka rozprawa stanowi pierwszą całościową próbę, dodam, moim zdaniem próbę nad wyraz udaną, przedstawienia fascynującej historii zmagań o pamięć o Poznańskim Czerwcu w okresie PRL. Zmagań, których jedną ze stron był szeroko rozumiany aparat władzy wraz z częścią środowiska literackiego i historycznego, a drugą kontestujące w większym bądź mniejszym stopniu oficjalną narrację społeczeństwo. Autor nie poprzestaje na zebraniu i usystematyzowaniu dotychczasowego, mocno rozproszonego materiału wspomnieniowego, przywołaniu licznych artykułów prasowych, dzieł literackich oraz niezwykle bogatej spuścizny archiwalnej, ale idzie o krok dalej, krytycznie analizując zebrane informacje i stawiając własne tezy. Wydaje się, że tytuł trafnie oddaje zawartość dzieła, zastrzeżeń nie budzą także ani przyjęte cezury czasowe, ani konstrukcja pracy. Ciekawie prowadzona narracja, bogate słownictwo i ładny przejrzysty styl to kolejne zalety pracy.

Z recenzji dr. hab. Konrada Białeckiego

O ile faktografii Poznańskiego Czerwca – uwarunkowaniom, narastaniu konfliktu, jego przebiegowi, ofiarom, procesom sądowym – poświęcono już całą bibliotekę, mało kto zajmował się zagadnieniami jego (nie)pamięci, instrumentalizacji czy mitologizacji. Tym większe uznanie należy się Piotrowi Grzelczakowi za podjecie niełatwej próby rekonstrukcji sporów o pamięć Poznańskiego Czerwca 1956. [...] Olbrzymią zaletą pracy jest jej szeroka perspektywa czasowa, obejmująca okres między 28 czerwca 1956 r. a 28 czerwca 1989 r., kiedy odbyły się pierwsze pozbawione jakichkolwiek elementów nacisku i kontroli obchody rocznicowe. Przyjecie tak szerokich cezur przy zamiarze objęcia przez autora wszystkich przejawów walki o (nie)pamięć stanowiło prawdziwe wyzwanie metodologiczne. Autor wyszedł z tej próby zwycięsko.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Kochanowskiego

Rekomendując czytelnikom ciekawą książkę pióra Piotra Grzelczaka, wypada podkreślić, że została ona uhonorowana dwoma prestiżowymi nagrodami, a mianowicie: Nagrodą Miasta Poznania w Konkursie na wyróżniającą się pracę doktorską w 2014 roku oraz II Nagrodą w VIII edycji organizowanego przez Instytut Historii PAN i Instytut Pamięci Narodowej Konkursu im. Władysława Poboga-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny w 2015 roku.

Z przedmowy prof. dr. hab. Witolda Molika

do góry