Nawigacja

Książki – Poznań

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989, red. Elżbieta Wojcieszyk, Poznań–Warszawa 2016, 168 s. („Studia i Materiały Poznańskiego IPN", tom XXVII) ISBN 978-83-8098-002-0

Niniejsze opracowanie, obejmujące okres od powstania NSZZ „Solidarność” do upadku systemu komunistycznego w 1989 r., kończy wspólny projekt poznańskiego Oddziału IPN i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu pt. „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1989”. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów podejmują różnorodne aspekty tej problematyki, m.in. przedstawiają relacje między władzami, Kościołem i „Solidarnością” na Ziemi Lubuskiej, pokazują postawy duchowieństwa po wprowadzeniu stanu wojennego czy metody pracy operacyjnej komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec opozycyjnie nastawionych księży. Poruszone też zostały takie zagadnienia, jak kwestia zmian w zakresie opodatkowania i ubezpieczeń społecznych Kościołów, stosunek władz do ruchu pielgrzymkowego czy do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

  • Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989
    Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980–1989
do góry