Nawigacja

Książki – Poznań

Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, wyd. II

  • Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, wyd. II
    Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, wyd. II

Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, red. Agnieszka Łuczak i Aleksandra Pietrowicz, Wydanie II, poprawione i uzupełnione, Poznań 2016, 536 s. (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, tom XXXIII), ISBN 978-83-63275-29-7

Pierwsze wydanie książki pt. Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956 ukazało się dziewięć lat temu, w 2007 roku. Nakład książki został szybko wyczerpany, a wzrastające zainteresowanie tematyką żołnierzy wyklętych i liczne prośby osób zainteresowanych posiadaniem tego wydawnictwa skłoniły autorów do pracy nad wydaniem drugim, poprawionym i uzupełnionym.

W publikacji został zaprezentowany aktualny stan badań nad polskim powojennym podziemiem niepodległościowym w Wielkopolsce w latach 1945–1956. W drugim wydaniu znalazło się więcej artykułów monograficznych opisujących działalność oddziałów partyzanckich operujących w tym regionie, m.in. kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”, ppor. Edmunda Marona „Mura”, grupy Zygmunta Wawrzyniaka „Sępa” czy likwidację oddziału Franciszka Olszówki „Otta” przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Książka została także uzupełniona o tekst poświęcony przypadkom odnajdywania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego w wybranych miejscach Wielkopolski, który jest wynikiem żmudnych badań prowadzonych w IPN w ramach projektu pod nadzorem prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

Kolejną część publikacji stanowią liczne dokumenty i fotografie, które w wielu przypadkach zostały odnalezione w archiwum IPN i są publikowane po raz pierwszy. Większość prezentowanych materiałów źródłowych to wydawana przez podziemne organizacje prasa konspiracyjna, ulotki o treści antykomunistycznej, rozkazy, instrukcje, a także sprawozdania z działalności i meldunki wywiadowcze. Zamieszczone w publikacji dokumenty i fotografie obrazują ponadto represje wobec żołnierzy podziemia. 

Uzupełnienie studiów i materiałów źródłowych stanowi Wykaz antykomunistycznych organizacji i oddziałów zbrojnych działających w Wielkopolsce w latach 1945–1956. Jest on efektem prac badawczych zainicjowanych w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego Biura Edukacji Publicznej IPN Atlas polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944–1956 pod naukową opieką dr. Rafała Wnuka i dr. Sławomira Poleszaka oraz kontynuowanych w ramach projektu Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym w latach 1944–1956 pod opieką dr. Tomasza Łabuszewskiego. Wykaz prezentuje najnowsze ustalenia statystyczne dotyczące ilości i zasięgu działania organizacji oraz oddziałów partyzanckich w Wielkopolsce. 

 

Gdzie kupić publikacje:

Poznań

do góry