Nawigacja

Książki – Poznań

W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty

  • Muzyka w PRL
    W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty

W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. Karolina Bittner, Dorota Skotarczak, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, 404 s., ISBN 978-83-65663-19-1

Oddajemy do rąk Państwa drugi już tom cyklu wydawniczego W kręgu kultury PRL. Jego temat to muzyka. Zanim do tego tematu wprowadzi profesor Maciej Gołąb, trzeba poczynić kilka uwag.

Nietrudno się domyślić, że w tej części cyklu będzie o tym, co i jak grano, śpiewano, tańczono w tym specyficznym okresie historii Polski. Rzecz jasna interesuje nas szczególnie to, w jaki sposób te czasy odciskały się na muzyce. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się tego jednoznacznie określić. Rządzący Polską w latach 1944–1989 komuniści raz stawiali przed muzyką bardzo konkretne wymagania, ale innym razem pozostawiali ją właściwie w spokoju. Były lata, w których izolowano ją od jakichkolwiek wpływów zachodnich, lecz były również takie, w których mniej czy bardziej je dopuszczano. Z tych choćby względów temat ten nie daje się łatwo ująć i wymaga szeregu odmiennych podejść. (…)

Hasło: muzyka w PRL stało się podnietą do różnego rodzaju refleksji, wynikających, ogólnie rzecz biorąc, z ważności tej dziedziny kultury również w okresie PRL. Dlatego oprócz muzykologów zechcieli się o niej wypowiedzieć historycy, filolodzy, kulturoznawcy, etnolodzy, teoretycy i praktycy. (…)

Tenże tom ma więc podtytuł Konteksty. Konteksty owe zwykle mają charakter polityczny, ale też społeczny i kulturowy bądź inny. Starałyśmy się tu pomieścić prace, które nie odnoszą się bezpośrednio do utworów muzycznych, a do wszystkiego, co dotyczyło dopuszczenia do ich publicznego wykonywania, wywieranych na twórców i wykonawców wpływów, warunków uprawiania muzyki, organizacji życia muzycznego oraz innych podobnych spraw.

Ze wstępu Karoliny Bittner i Doroty Skotarczak

Sprzedaż prowadzi IH UAM
Kontakt: mariolam@amu.edu.pl, tel. 61 829 14 64

do góry