Nawigacja

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu poszukuje osób posiadających informacje w sprawie popełnionych w okresie od czerwca 1944 r. do kwietnia 1945 r. w podobozie Meuselwitz, stanowiącym podobóz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zbrodni zabójstw i znęcania się nad polskimi więźniami, dokonanych przez niemiecką załogę ww. podobozu

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwo o sygnaturze S.74.2018. Jak ustalono w toku śledztwa, podobóz Meuselwitz obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie został utworzony prawdopodobnie w czerwcu 1944 r. w miejscowości o tej samej nazwie, położonej ok. 50 km na północy wschód od miasta Chemnitz. Funkcjonował do kwietnia 1945 r. do czasu jego ewakuacji. Składał się z dwóch komand: kobiecego i męskiego. Komando kobiece liczyło około 1200-1500 więźniarek, męskie ok. 300 więźniów. Wszyscy pracowali w zakładach zbrojeniowych firmy HASAG. Przez okres jego funkcjonowania komendantami podobozu Meuselwitz byli Heinz Blume (od czerwca 1944 r. do listopada 1944 r.) oraz Anton Bergmeier. Oficjalna nazwa to: Kdo Hasag Meuselwitz, SS-Kdo b/Hasag-Meuselwitz/Thüringen. Obóz ten składał się z kilkunastu murowanych baraków wyposażonych w 3-piętrowe prycze. Otoczony był płotem o wys. ok. 2 metrów, prawdopodobnie pod napięciem. Warunki pracy, bytowania i wyżywienia były bardzo ciężkie. Wielu więźniów chorowało na tyfus i flegmonę, które powodowały zgony. W obozie dochodziło do licznych pobić i znęcania się nad więźniami. Zdarzały się przypadki zabójstw więźniów i więźniarek.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o telefoniczny (względnie listowny) kontakt z Oddziałową Komisją w Poznaniu krewnych ofiar, świadków zdarzeń lub osoby mające istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano. Korespondencję prosimy kierować na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a, numer telefonu: 61 835 69 06 lub 61 835 69 13, fax 61 835 69 07.

Poznań, dnia 25.10.2018 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu
prokurator Sylwester Napieralski

do góry