Nawigacja

Aktualności

Poświęcenie wyremontowanego Pomnika Ofiar Katyńskich na Cmentarzu Junikowo – Poznań, 11 września 2020

W dniu 11 września 2020 r. Stowarzyszenie Katyń wraz z Wielkopolskim Związkiem Solidarności Polskich Kombatantów zorganizowali przy Pomniku Ofiar Katyńskich na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu religijno-patriotyczną uroczystość wieńczącą obchody 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Powstały dzięki składkom społecznym i ofiarności mieszkańców Poznania, pomnik katyński został odsłonięty oraz poświęcony przez biskupa poznańskiego Stanisława Napierałę 29 kwietnia 1990 r. – w 50. rocznicę sowieckiego mordu dokonanego na polskiej inteligencji. Wraz z upływem lat i oddziaływującymi czynnikami atmosferycznymi wskazane upamiętnienie zaczęło wymagać pilnego remontu. Na wniosek WZSPK i po zasięgnięciu opinii budowlanej, Oddział IPN w Poznaniu zlecił przeprowadzenie prac remontowych przy ołtarzu i wykonanie nowego drewnianego krzyża. Całość – ołtarz wraz z krzyżem – stanowią trwałe i ważne miejsce pamięci zarówno dla rodzin katyńskich, środowisk kombatanckich, jak i wielu mieszkańców Poznania oraz Wielkopolski.

Podczas uroczystości głos zabrali: dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, prezes WZSPK Teresa Majchrzak, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, a także prezes Stowarzyszenia Katyń Wojciech Bogajewski, który dziękując IPN za wieloletnią współpracę i pomoc, wręczył dyrektorowi Oddziału IPN w Poznaniu pamiątkowy medal. Obrzędu ponownego poświęcenia pomnika dokonał ks. kanonik Tadeusz Magas.

Uroczystość została zakończona złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez delegacje stowarzyszeń i przybyłych zaproszonych gości. Co istotne, rocznicowe spotkanie uświetniła asysta honorowa i członkowie orkiestry WP.

do góry