Nawigacja

Aktualności

Turniej Debat Historycznych IPN w Zielonej Górze – 14 czerwca 2021

Zachęcamy do udziału w Turnieju Debat Historycznych IPN w Zielonej Górze, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego! W tym roku etap regionalny zostanie przeprowadzony w formie online na platformie Zoom 14 czerwca (poniedziałek).

Termin zgłoszeń trwa do 29 maja. Do Turnieju zakwalifikowane zostaną cztery drużyny – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda z drużyn będzie mogła wziąć udział w szkoleniu technicznym, o terminie którego poinformujemy wraz z informacją o zakwalifikowaniu.

Najlepsza drużyna otrzyma prawo do udziału w Centralnym Finale TDH IPN w Warszawie, który planowany jest we wrześniu 2021 r.

W sprawie zgłoszeń prosimy kontaktować się z koordynatorem regionalnym. Formularz zgłoszeniowy, Regulamin i Zasady oceny dostępne są w załącznikach.

Poniżej przedstawiamy tezy Turnieju:

1. Józef Piłsudski odegrał najważniejszą rolę w procesie odzyskania niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej

2. Powstanie Gdyni było największym sukcesem II RP

3. W 1939 roku Polska nie była przygotowana do wojny

4. Powojenna zmiana przebiegu granic była korzystna dla Polski

 

Koordynator regionalny:

Krzysztof Mazur (krzysztof.mazur@ipn.gov.pl) tel. 735 205 795

Koordynatorzy centralni:

dr Marek Kozubel (marek.kozubel@ipn.gov.pl) tel. 22 581 85 95

dr Grzegorz Łeszczyński (grzegorz.leszczynski.BEN@ipn.gov.pl) tel. 22 540 58 96 

 

Dodatkowe informacje na stronie: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/turniej-debat-historycz

Przykładowy Turniej Debat Historycznych IPN : https://www.youtube.com/watch?v=hiibYoBHzrU

do góry