Nawigacja

Aktualności

„Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”: Wyjazd Pamięci – Gdańsk, 23-25 września 2021

W tegorocznym edukacyjnym Wyjeździe Pamięci, odbywającym się w dniach 23-25 września 2021 r., wzięli udział laureaci IV i V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”. Wśród uczestników znaleźli się również członkowie Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych oraz przedstawiciele Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu – organizatorzy konkursu.

Tym razem udaliśmy się do miejsc pamięci związanych z okupacją niemiecką na ziemiach polskich.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję odwiedzić symboliczne dla Polaków miejsca związane z historią Gdańska. Ważnym punktem była dawna Stocznia Gdańska im. Lenina, Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 i Pomnik Obrońców Poczty Polskiej. W miejscach pamięci zapalono symboliczne znicze.

Następnego dnia uczestnicy wyjazdu dotarli do Muzeum Stutthof w Sztutowie, gdzie zwiedzono teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Młodzież i nauczyciele uczestniczyli w kilkugodzinnych zajęciach warsztatowych zatytułowanych „Drogą więźnia”. Członkowie rodzin polskich ofiar obozów koncentracyjnych, opiekunowie i laureaci zostali oprowadzeni po budynkach obozowych przez pracowników muzeum: Małgorzatę Daniluk i Łukasza Kępskiego, którzy przekazali gościom pakiety materiałów edukacyjnych związanych z owym wyjątkowym miejscem. Na terenie byłego krematorium obozowego zapłonęła świeczka, symbol pamięci o wszystkich zamordowanych w tym najdłużej istniejącym na ziemiach polskich obozie niemieckim w czasie II wojny światowej.

Kolejnym punktem podkreślającym historyczny charakter Gdańska była wizyta w Europejskim Centrum Solidarności.

Trzeci dzień poświęcony został na zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali pakiety edukacyjne przygotowane przez Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej w Gdańsku i Poznaniu. Wyjazd Pamięci stał się okazją do dyskusji, podzielenia się wspomnieniami i doświadczeniami wojennymi najstarszych uczestników z młodzieżą i nauczycielami. Z pewnością zaowocował wieloma kontaktami i inspiracjami w pogłębieniu relacji między pokoleniami.

Tradycyjnie każdego roku wyjeżdżamy do miejsc pamięci znajdujących się w Górnej Austrii. W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Polsce i Europie, organizatorzy zmuszeni byli zrezygnować z edukacyjnego wyjazdu zagranicznego i zaprosili uczestników do Gdańska. Dla części obecnych osób była to pierwsza wizyta na tym terenie.

Anna Chmielewska-Metka

do góry