Nawigacja

Aktualności

Spotkanie autorskie z dr. Piotrem Grzelczakiem – Konin, 16 listopada 2021

16 listopada 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie odbyło się spotkanie, którego gościem był dr Piotr Grzelczak, autor książki „Dzień historyczny. Wizyta Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie”, wydanej nakładem Instytutu Pamięci Narodowej w 2021 r. Jej publikacja nawiązywała do setnej rocznicy odwiedzin miasta przez Naczelnika Państwa, którą uroczyście obchodzono w Koninie w lipcu 2021 r. W swojej książce Piotr Grzelczak nie tylko zrekonstruował konińską wizytę Marszałka z 10 lipca 1921 r., która była ściśle związana z wręczeniem sztandaru stacjonującemu w mieście 18 Pułkowi Piechoty, ale także naszkicował obraz tego wielkopolskiego miasta u progu Niepodległej. Całość uzupełnił rozdziałem poświęconym rozmaitym odcieniom kultu, którym otaczano Józefa Piłsudskiego w Koninie w dobie II RP oraz pamięci o nim w wolnej Polsce.

Spotkanie, które zorganizowano staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz poznańskiego oddziału IPN, zgromadziło liczne grono koninian zainteresowanych najnowszymi dziejami swojego miasta. Jego główną część stanowiła rozmowa z autorem książki, którą przeprowadził dyrektor konińskiej książnicy – Damian Kruczkowski. W jej trakcie poruszano wątki dotyczące tak samego Marszałka i kulis jego konińskiej wizyty, jak i te związane z narodzinami pomysłu na książkę, pracą na nią oraz kolejnymi naukowymi planami autora. Udany wieczór autorski zwieńczyły pytania od publiczności oraz rozmowy kuluarowe, w czasie których Piotr Grzelczak podpisywał egzemplarze swojej książki.

do góry