Nawigacja

Aktualności

Zmarła Anna Grzymisławska, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności

  • Anna Maria Grzymisławska
    Anna Maria Grzymisławska

Anna Maria Grzymisławska

ur. w 1947 roku w m. Poznań – zm. 8 czerwca 2022 roku

Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016

Przez wiele lat związana zawodowo z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

Biogram:

Anna Grzymisławska prowadziła działalność w latach 1980–1989. Była działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od września 1980 r. aktywnie udzielała się w strukturach „Solidarności” - była członkiem Komitetu Założycielskiego na Akademii Medycznej w Poznaniu, a w styczniu 1981 r. została przewodniczącą Komisji Zakładowej. W latach 1980–1989 prowadziła czynną działalność opozycyjną - uczestniczyła w strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, została również sekretarzem Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Ochrony Zdrowia „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. została wybrana przewodniczącą Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” na Akademii Medycznej. W latach 1982–1989 była członkiem podziemnej Komisji Porozumiewawczej Akademii Medycznych, organizowała pomoc prawną i materialną dla osób represjonowanych, publikowała w prasie podziemnej, m. in. w „Biuletynie Wojennym” i „Solidarności – Poznań”. W latach 1984–1989 udzielała się w Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej „S” Służby Zdrowia. Od 1987 była członkiem tajnego, a od 1989 do 1990 r. jawnego Tymczasowego Zarządu Regionu „Solidarność” Wielkopolska. Uczestniczyła w obradach „Okrągłego Stołu” (w podzespole ds. zdrowia).

do góry