Nawigacja

Aktualności

Obchody Poznańskiego Czerwca '56 z udziałem zastępcy prezesa IPN dr. hab. Karola Polejowskiego – Poznań, 28 czerwca 2022

W czwartek 28 czerwca 1956 roku, o godz. 6.30, uruchomiono główną syrenę w Zakładach im. Józefa Stalina Poznań (ZISPO – ówczesna nazwa Zakładów Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego). Dla zgromadzonych w nich robotników – niezadowolonych ze swojej sytuacji bytowej, rozczarowanych pogarszającymi się warunkami pracy i ignorowaniem ich żądań przez władze – był to sygnał do rozpoczęcia manifestacji. W milczeniu wyszli z zakładów i skierowali pochód do centrum Poznania, w stronę siedzib władzy – Miejskiej Rady Narodowej (MRN) i Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR), aby w ten sposób zmusić ją do konkretnych rozmów i nakłonić do ustępstw na rzecz polepszenia warunków pracy i życia. „Na czele pochodu Cegielskiego szły kobiety pracujące na kamieniu przy szlifowaniu ręcznym pudeł wagonów. Obdarte, wychudzone, w wykoślawionych drewniakach – wyglądały jak prawdziwe katorżnice. Za nimi pracownicy montażu i spawacze. Szliśmy spokojnie, bez żadnych okrzyków” – wspominał jeden z uczestników. Tak rozpoczął się bunt robotników i mieszkańców Poznania, spowodowany przede wszystkim złymi warunkami życia, będącymi wynikiem realizacji planu sześcioletniego.

Obchody kolejnej rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku nie ograniczają się tylko do daty 28 czerwca i jednej centralnej uroczystości. Ze względu na charakter wydarzeń, które rozwijały się dynamicznie i angażowały rzeszę ludzi, obchody rocznicowe przywołują pamięć o pojedynczych bohaterach, upamiętniając z osobna poszczególne miejsca, w których odbywały się kolejne epizody wydarzeń sprzed 66 lat.

 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Prezes Zarządu H. Cegielski – Poznań S.A. Krzysztof Zalewski
  Prezes Zarządu H. Cegielski – Poznań S.A. Krzysztof Zalewski
 • Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski
  Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Sekretarz Stanu Andrzej Dera
  Sekretarz Stanu Andrzej Dera
 • Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk
  Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Poseł Jadwiga Emilewicz
  Poseł Jadwiga Emilewicz
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Ks. Tadeusz Magas
  Ks. Tadeusz Magas
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.

Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski na zaproszenie NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska wziął udział w uroczystościach przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A. Spółkę reprezentował Prezes Zarządu Krzysztof Zalewski. W imieniu Prezydenta Miasta Poznania, organizatora uroczystości, głos zabrał zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski. List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, przeczytał Andrzej Dera, sekretarz stanu, a list Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów – Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu. Głos zabrała również poseł Jadwiga Emilewicz, a tradycyjną modlitwę poprowadził ks. Tadeusz Magas.

Swoje przesłanie do uczestników uroczystości skierował również Prezes IPN dr Karol Nawrocki. W liście odczytanym przez Zastępcę Prezesa dr. hab. Karola Polejowskiego, nazwał wydarzenia sprzed 66 lat „wielkim marszem społeczeństwa polskiego ku wolności”. Prezes IPN przywołał hasła, jakie przyświecały protestującym:  chleba, Boga i wolnej Polski i podkreślił, że:

dzisiejsza uroczystość jest wyrazem naszej pamięci, ale też zobowiązaniem do tego, by nigdy nie stracić z oczu ideałów solidarności i sprawiedliwości.

 • Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski
  Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski
 • Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski
  Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski
 • Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski odczytuje list Prezesa dr. Karola Nawrockiego
  Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski odczytuje list Prezesa dr. Karola Nawrockiego

Wiązanki kwiatów zostały złożone pod tablicą pamiątkową ufundowaną w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładów H. Cegielskiego w czasie wielkich obchodów 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Jej odsłonięcia dokonał uczestnik czerwcowego buntu, a jednocześnie pierwszy przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” HCP Ryszard Bilitz. Napis na płycie zaprojektowanej przez Józefa Petruka, umieszczonej przed bramą główną HCP, głosił: „Stąd upomniano się po raz pierwszy o prawo do ludzkiej godności. W 25-tą rocznicę wydarzeń czerwcowych 1956 – Cegielszczacy. 28 VI 1981”.

 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
 • Przewodniczący stowarzyszeń kombatanckich Czerwca '56
  Przewodniczący stowarzyszeń kombatanckich Czerwca '56
 • Sekretarz Stanu Andrzej Dera
  Sekretarz Stanu Andrzej Dera
 • Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński
  Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński
 • Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk
  Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk
 • Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek i Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski
  Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek i Zastępca Prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski
 • Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.
  Obchody Poznańskiego Czerwca '56 przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A.

27 VI 1981 r. tablicę poświęcił metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski, który w trakcie kluczowego punktu ceremonii, jakim była polowa msza święta sprawowana przez abpa Jerzego Strobę przed monumentalnym ołtarzem wzniesionym na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i 28 Czerwca 1956, wygłosił okolicznościową homilię. Istota kazania kardynała Macharskiego tkwiła w kilkukrotnie przywoływanej przezeń sentencji odnoszącej się wprost do powojennych dziejów Polski: „Nie wolno historii płynąć przeciw prądowi sumień”. Przesłanie tych słów było oczywiste: oto Poznański Czerwiec 1956 był niczym innym tylko ostrzeżeniem, pierwszą „tamą” nakazującą „historii”, którą łatwo można było utożsamiać z rządami partii komunistycznej, by ta „zawróciła” z fałszywej drogi.

 • Ceremonia odsłonięcia Czerwcowej tablicy pamiątkowej przed bramą główną HCP, 27 VI 1981 r., fot. Jan Kołodziejski
  Ceremonia odsłonięcia Czerwcowej tablicy pamiątkowej przed bramą główną HCP, 27 VI 1981 r., fot. Jan Kołodziejski
 • Ceremonia odsłonięcia Czerwcowej tablicy pamiątkowej przed bramą główną HCP, 27 VI 1981 r., fot. Jan Kołodziejski
  Ceremonia odsłonięcia Czerwcowej tablicy pamiątkowej przed bramą główną HCP, 27 VI 1981 r., fot. Jan Kołodziejski
 • Ceremonia odsłonięcia Czerwcowej tablicy pamiątkowej przed bramą główną HCP, 27 VI 1981 r., fot. Jan Kołodziejski
  Ceremonia odsłonięcia Czerwcowej tablicy pamiątkowej przed bramą główną HCP, 27 VI 1981 r., fot. Jan Kołodziejski

 

 

 

do góry