Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi – Dachau, 25 maja 2023

„Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć” – to słowa wypowiedziane przez ojca Mariana Żelazka, ocalałego z piekła, jakim był obóz koncentracyjny w Dachau.

25 maja 2023 r. na terenie obozu odbyła się upamiętniająca ojca Mariana Żelazka wzruszająca uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej temu wyjątkowemu Wielkopolaninowi, który całe swoje życie spędził w Indiach jako misjonarz, pomagając potrzebującym, szczególnie trędowatym.

Pomysłodawcą ufundowania tablicy było Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Uroczystości zorganizowali Konsul Generalny RP w Monachium Jan M. Malkiewicz oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Na uroczystości obecni byli członkowie Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych z prezes Elżbietą Rybarską na czele, Konsul Generalny RP Jan M. Malkiewicz oraz konsul Maciej Szmidt, delegacja pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz przedstawiciel księży werbistów.

Stronę niemiecką reprezentowała dyrektor Muzeum – Miejsca Pamięci Dachau - dr Gabriele Hammermann oraz przedstawiciel kancelarii bawarskiej dyr. Michael Hinterdobler.

Podczas uroczystości Konsul Generalny Jan M. Malkiewicz mówił:

Dziś jest dzień poświęcony Ojcu Marianowi Żelazkowi, który jak sam powtarzał swój drugi nowicjat odbył właśnie tu, w piekle KL Dachau, przeżył i poniósł dobro w świat.

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek powiedział:

Kiedy jesteśmy w tym przerażającym miejscu myślimy dziś o miłości, która za sprawą ojca Mariana Żelazka stała się udziałem innych ludzi. Jego postawa jest najlepszą odpowiedzią na to miejsce, człowiek nie może zabijać drugiego człowieka, kierując się ideologią, człowiek powinien obdarować drugiego człowieka miłością.

Do uczestników uroczystości list skierował Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego:

Uwięziony tu w czasie II wojny światowej ojciec Marian Żelazek, jako świadek wielu ludzkich tragedii i śmierci, po odzyskaniu wolności dołożył wszelkich starań, by bronić godności ludzkiej oraz swoim życiem dawać świadectwo wierności Ewangelii, kontynuując, w ten sposób realizację kapłańskich powołań zamordowanych współbraci.

Jacek Jaśkowiak Prezydent miasta stołecznego Poznania napisał w liście:

W okrutnych, wojennych czasach zło nie miało granic. Na szczęście Marian Żelazek przeżył ten koszmar i całe późniejsze życie poświęcił swojemu wielkiemu dziełu – naprawie świata.

Do uczestników uroczystości list skierował również Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. Zgromadzeni mogli również usłyszeć laudację podkreślającą charyzmaty ojca Mariana Żelazka, którą odczytał ojciec Franciszek Bąk, werbista z Chludowa.

Tablicę upamiętniającą ojca Mariana Żelazka odsłonili: Konsul Generalny RP Jan M. Malkiewicz, dr hab. Rafał Reczek dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Zofia Dobrowolska, inicjatorka ufundowania upamiętnienia.

 • Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
  Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
  Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
  Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
  Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
  Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
  Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi
  Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi

Po uroczystości polska delegacja złożyła wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze w miejscach pamięci na terenie obozu. Ważnym momentem pobytu na terenie obozu był udział w liturgii sprawowanej za ojca Mariana Żelzaka oraz więźniów KL Dachau.

Po zakończonej liturgii uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu jednej z sióstr karmelitanek, opowiadającej o doświadczeniach ojca Mariana Żelazka i jego współbraci werbistów z pobytu w piekle KL Dachau. Polska delegacja zobaczyła również Muzeum – Miejsce Pamięci Dachau i mogła być w miejscach, w których cierpieli osadzeniu więźniowie, w tym ojciec Marian Żelazek.

Uroczystości w Dachau były wyjątkowym przeżyciem, z którego płynie przesłanie, nigdy więcej wojny i ludzkiego cierpienia, a słowa ojca Mariana Żelazka są ciągle aktualne:

Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć.


W marcu 1933 roku na obrzeżach miasta Dachau, na północ od Monachium powstał pierwszy w Niemczech obóz koncentracyjny, w którym przetrzymywani byli polityczni przeciwnicy Adolfa Hitlera oraz inne osoby i grupy społeczne nieakceptowane przez ideologię wprowadzoną przez Hitlera.

Obóz w Dachau stał się wzorem i zarazem szkołą dla kadr, które podczas wojny zarządzały innymi obozami koncentracyjnymi zakładanymi przez Niemców na terenach okupowanej Europy.

Podczas wojny na terenie obozu przetrzymywani byli więźniowie z wielu europejskich krajów, była to liczba ponad 174 tys. więźniów. Największą grupę narodowościową stanowili więźniowie z Polski, których było ponad 40 tys. W roku 1940 do Dachau przetransportowano 13 tys. polskich więźniów, co stanowiło największą roczną sumę osadzenia w obozie polskich więźniów.

W obozie w Dachau osadzono również duchownych, których było około 2700, najliczniejszą grupę stanowili polscy duchowni, których było ponad 1700, był wśród nich również kleryk Seminarium Duchownego księży werbistów Marian Żelazek. Duchowni byli osadzeni w barakach numer: 26, 28 i 30. Ponad 800 polskich duchownych nie przeżyło obozu w Dachau.

KL Dachau został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich 29 kwietnia 1945 r.

 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
 • Obóz w Dachau
  Obóz w Dachau
do góry