Nawigacja

Aktualności

Przekazanie opieki nad grobem rodziny Otto-Trąmpczyńskich – Poznań, 17 stycznia 2024

17 stycznia 2024 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość przekazania opieki nad kolejnym grobem wpisanym do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski. Tym razem zaszczyt przejęcia troski nad taką mogiłą przypadł w udziale Korporacji Akademickiej Hermesia, która swoją siedzibę ma w jednej z kamienic na Łazarzu. Korporanci podjęli zobowiązanie zadbania o nagrobek rodziny Otto-Trąmpczyńskich, zasłużonego dla wielkopolskiego społeczeństwa rodu, którego członkowie: Laura (1812-1896) oraz jej synowie Henryk (1844-1921) i Edmund (zm. w 1896 r.) uczestniczyli w Powstaniu Styczniowym, zaś mąż weteranki i ojciec weteranów Eugeniusz Szczepan (1810-1879) w Powstaniu Listopadowym i Powstaniu Wielkopolskim z 1848 roku.

Mogiła ta pierwotnie znajdowała się na nieistniejącym cmentarzu archikatedralnym, a po likwidacji nekropolii szczątki spoczęły na cmentarzu komunalnym na Miłostowie. Grób ten przez wiele lat był zaniedbany i zapomniany, ale po dokonaniu wpisu na wniosek pana Pawła Skrzypalika do wspomnianej ewidencji, IPN sfinansował postawienie nowego nagrobka.

Uroczystość poprzedziła krótka prezentacja sylwetek weteranów oraz dwóch kapłanów, którzy również spoczywają w tejże mogile, czyli ks. kanonika Stanisława Otto-Trąmpczyńskiego (1841-1928) – syna Szczepana Eugeniusza i Laury, wieloletniego dyrektora Konsystorza Arcybiskupiego w Poznaniu oraz ks. Infułata Franciszka Rucińskiego-Nagórnego (1877-1946) – syna Kaliksta i Anny, także pochowanych w tymże grobie. Był on również pracownikiem Konsystorza, a także dziekanem poznańskiej Kapituły Metropolitalnej. W ramach podziękowania za podjęte zadanie korporanci otrzymali kilka publikacji wydanych przez IPN.

do góry