Nawigacja

Aktualności

Wiwat Powstanie Wielkopolskie! – Miały, 19 stycznia 2024

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie to nie tylko grudniowe uroczystości – okazji do celebrowania tego radosnego wydarzenia jest bardzo wiele. Świętuje bowiem wówczas cała Wielkopolska! W dniu 19 stycznia 2024 r. na uroczystości do Miałów udała się delegacja Instytutu Pamięci Narodowej. Ta mała wieś położona jest w jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszczy Noteckiej. Tutaj uczczono 105. rocznicę walk powstańczych oraz 104. rocznicę przyłączenia południowej części ziemi wieleńskiej do Polski.

Obchody rozpoczęły się od nabożeństwa w neogotyckim kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się na miejsce właściwych uroczystości. Na czele pochodu jechała replika słynnego samochodu pancernego Ehrhardt, zdobytego przez żołnierzy w Budzyniu w lutym 1919 roku . Wóz „pułkownik Kazimierz Grudzielski” ozdobiony powstańczym orłem, powiewające flagi państwowe oraz flagi powstańcze podczas pochodu potęgowały radosną, patriotyczną atmosferę. Przed Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich (placówka w tym czasie świętowała także dzień patrona) została odsłonięta tablica upamiętniającą mieszkańców Miałów, Mężyka i Białej, którzy przyłączyli się do patriotycznego zrywu i wywalczyli wolność swoich „małych ojczyzn”. Warto zauważyć, że na tablicy memoratywnej zostały umieszczone dwa odlewy: Wielkopolski Krzyż Powstańczy oraz rogatywka ozdobiona rozetką wielkopolską.

Następnie na zaproszonych gości czekała część artystyczna, w trakcie której szczególnie wyróżniał się fakt, iż w śpiewaniu hymnu narodowego, Roty i innych przygotowanych pieśni, energicznie brała udział cała społeczność szkolna.

Uroczystości i upamiętnienie powstało dzięki zaangażowaniu trzech podmiotów: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu reprezentowanego przez dyrektora dr. hab. Rafała Reczka, mialskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na czele z prezesem dr. hab. Arkadiuszem Słabigiem oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach kierowanje przez dyrektor Joannę Ignaszak. Przy tak doskonale przygotowanej uroczystości cieszy fakt, że mimo upływu lat tradycje powstańcze są wciąż żywe, wywołują radosne emocje i stanowią przestrzeń kształtowania tożsamości uczniów oraz integrują społeczność lokalną.

do góry