Nawigacja

Aktualności

Wizyta w oddziale uczestników projektu edukacyjnego „Współczesne drogi do pamięci” – Poznań, 24 października 2017

W ramach projektu edukacyjnego „Współczesne drogi do pamięci” młodzież szkolna odwiedziła poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. O zadaniach i roli Instytutu opowiedział uczestnikom projektu dyrektor dr hab. Rafał Reczek. Ponadto młodzież wysłuchała wykładu o najnowszej historii Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego i Poznańskiego Czerwca 1956 r. Następnie grupa zwiedziła archiwum. Uczniowie zapoznali się z pracą archiwistów, zasadami archiwizowania i digitalizacji materiałów. Grupa odwiedziła także pracownię reprografii oraz pomieszczenia magazynowe.

„Współczesne drogi do pamięci” to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży 55 szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie siedmiu gmin w dwóch powiatach Wielkopolski, położonych w Mikroregionie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jego celem jest aktywne włączenie młodych osób w poszukanie i udostępnienie pamiątek rodzinnych lub po mieszkańcach ich miejscowości, którzy byli zaangażowani w działania niepodległościowe i związane z odbudową polskiej państwowości. Celem projektu, poza aktywnym zainteresowaniem historią, jest wykształcenie umiejętności pracy w zespołach, poszukiwania źródeł historycznych, prowadzenia rozmów z ludźmi i współpracy z instytucjami publicznymi. Efektem projektu będzie wykonanie w każdej gminie przez „drużyny szkolnych badaczy historii” strony internetowej z unikatowymi pamiątkami i materiałami wspomnieniowymi oraz skuteczne jej zaprezentowanie w internecie. Wydarzeniem promowanym w mediach lokalnych i społecznościowych będą wystawy dokumentujące pracę młodzieży.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa.”

  

do góry