Nawigacja

Aktualności

VI Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych – Lasy Taczanowskie, 11 maja 2019

Piękny, słoneczny, rajdowy dzień na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników, którzy odwiedzili 11 maja 2019 r. Lasy Taczanowskie niedaleko Pleszewa. Tegoroczny VI Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych niestety za nami... W tym roku dotarło do nas 200 uczestników oraz ponad 40 rekonstruktorów z dużą ilością historycznego sprzętu wojskowego. Był to największy z dotychczasowych rajdów i w opinii większości uczestników najlepszy! Na leśną trasę organizatorzy wypuścili aż 21 drużyn m.in. z Raszkowa, Sowiny Błotnej, Poznania, Kościana, Słupcy, Obrzycka, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Taczanowa i Pleszewa. Tegoroczna 16 kilometrowa trasa była trudna, ale mniej wymagająca niż w latach ubiegłych. W tym roku patrole nie wpadały w zasadzki zastawione przez rekonstruktorów odtwarzających formacje NKWD i KBW, ale były częściej kontrolowane przez wojsko i milicję. Nie zabrakło także lotnych konnych patroli partyzanckich.

Tematem przewodnim obecnej edycji były wydarzenia towarzyszące referendum przeprowadzonemu przez komunistów w 1946 r. oraz wyborom do sejmu ustawodawczego z 1947 r. Oba głosowania zostały przez komunistów sfałszowane. Punktem kulminacyjnym tegorocznej edycji była amnestia i ujawnienie się żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

W tym roku uczestnicy rywalizowali na trasie i zdobywali gratyfikacje, odwiedzając 13 punktów kontrolnych. Były to m.in. punkt sanitarny, kontrola dokumentów, punkt edukacyjny związany z referendum ludowym, rozpoznawanie postaci żołnierzy podziemia niepodległościowego, strzelnica, lokal wyborczy, poszukiwanie min, posterunek MO, radiostacja i rzut granatem. Zwycięzcą rajdu zostawał patrol, który uzbierał najwięcej punktów. W tym roku liderem z 67 punktami okazał się patrol wystawiony przez I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie. Gratulujemy! Nagrody jadą zatem do Kościana.

Nadrzędnym celem całego rajdu było pogłębienie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym, ze szczególnym uwzględnieniem historii Żołnierzy Wyklętych z Wielkopolski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz wzorem lat ubiegłych fałszywe dokumenty. Niespodzianek nie brakowało, dopisała także piękna pogoda, ale to już tradycja naszych rajdów. Zmagania zakończyła inscenizacja historyczna przedstawiająca rozbicie przez oddział partyzancki grupy operacyjnej NKWD-UB-MO i odbicie więźnia, członka oddziału. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Odział w Poznaniu.

Miejsce rajdu, lasy taczanowsko-koryckie, zostało wybrane nieprzypadkowo. Były to kompleksy leśne, które niejednokrotnie gościły żołnierzy podziemia niepodległościowego. Na tym terenie w 1945 r. operował m.in. oddział kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”. W tych lasach 22 stycznia 1948 r. został też otoczony i rozbity przez 100-osobową grupę operacyjną KBW-UB-MO 8-osobowy oddział Konspiracyjnego Wojska Polskiego, dowodzony przez por. Kazimierza Skalskiego „Zaporę”.

Organizatorami rajdu byli:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu (rajd wpisany jest do oferty edukacyjnej IPN oddział w Poznaniu)
Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej
Polskie Towarzystwo Historyczne koło w Pleszewie
Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej

Rajd wspierały Polskie Drużyny Strzeleckie Kompania Wielkopolska, których członkowie zorganizowali profesjonalną strzelnicę!

Koordynatorem z ramienia Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu był Tomasz Cieślak.

Koordynatorami ze strony społecznej byli: Maciej Grzesiński, Janusz Waliszewski i Tomasz Wojtala z Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie.

Podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w organizację rajdu. Lista jest bardzo długa. Serdecznie dziękujemy!

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w przyszłorocznym VII Wielkopolskim Rajdzie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych prosimy o kontakt z Tomaszem Cieślakiem tomasz.cieslak@ipn.gov.pl.

Tekst: Tomasz Cieślak

 

 

do góry