Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Wojciech Korfanty 1873-1939” – Poznań, 6 listopada 2019

6 listopada 2019 r. w reprezentacyjnej Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się poznańska promocja albumu „Wojciech Korfanty 1873-1939” (Warszawa-Katowice 2018), przygotowanego do druku przez zespół pracowników katowickiego odziału Instytutu Pamięci Narodowej w składzie: Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki.

Wydarzenie zorganizowane staraniem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu otworzył jego dyrektor dr hab. Rafał Reczek, całość obrad moderował zaś naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu dr hab. Konrad Białecki prof. UAM. Jako pierwszy wystąpił jeden z autorów promowanego albumu dr Mirosław Węcki, który przybliżył publiczności charakter oraz przebieg prac archiwalnych poprzedzających jego wydanie. Tuż po nim głos zabrał drugi z autorów publikacji – dr Sebastian Rosenbaum. W pasjonujący sposób przedstawił on skomplikowany polityczny życiorys Wojciecha Korfantego oraz specyfikę narodzin ruchu narodowego polskiego na Górnym Śląsku. Z kolei ostatni tego dnia referent – dr Adam Pleskaczyński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu opowiedział o silnych związkach łączących Wojciecha Korfantego z Poznaniem i Wielkopolską ze szczególnym uwzględnieniem jego aktywności w Naczelnej Radzie Ludowej, na forum Polskiego Sejmu Dzielnicowego oraz w dobie powstania wielkopolskiego. Spotkanie wieńczyła ożywiona dyskusja z udziałem prelegentów oraz zgromadzonych gości.

dr Piotr Grzelczak (OBBH IPN Poznań)

do góry